Delen via , of LinkedIn of Mail.

Maatschappelijk Verantwoord & Duurzaam

Het Martini Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn dat bijdraagt aan het welbevinden van mensen. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn daarbij belangrijke thema's. Hieronder staat een overzicht van onze initiatieven en activiteiten op dit gebied:

Participatiebanen  Het Martini Ziekenhuis wil kansen bieden aan iedereen en  helpt daarom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Vanaf 2016 creëren wij ieder jaar vijf duurzame participatiebanen (onder meer als ziekenhuisassistent) van ongeveer 25 uur per week.

Samenwerking Sociale Werkvoorziening  De Sociale Werkvoorziening vervangt stoffering van meubilair dat is afgeschreven, zodat het hergebruikt kan worden. Verder verzorgt de Sociale Werkvoorziening de planten in en om het ziekenhuis.

Deelname aan WeHelpen  Het Martini Ziekenhuis is lid van de coöperatie WeHelpen. Voor onze patiënten kan WeHelpen zinvol zijn, bijvoorbeeld als mantelzorg niet of onvoldoende beschikbaar is. Ook voor medewerkers die bijvoorbeeld ondersteuning zoeken in hun mantelzorgtaken of naast hun werk zinvol vrijwilligerswerk willen doen, biedt het netwerk kansen.  

Ondersteuning van Stichting Burns Turiani   Specialisten en verpleegkundigen van het Martini Brandwondencentrum brengen kennis, kunde en medische hulpmiddelen naar het Turiani Hospital in Tanzania. Doel is de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten (met name kinderen) met brandwonden te verbeteren. In 2015 is de samenwerking tussen het Brandwondencentrum en het Turiani Hospital geformaliseerd in een convenant.

Energieverbruik  Het Martini Ziekenhuis maakt uitsluitend gebruik van groene stroom en beschikt over een Green Building Monitor die realtime het energieverbruik monitort. Op basis van deze monitoring gaat het ziekenhuis continu na waar energiebesparing mogelijk is. Dit zijn de maatregelen die we hebben genomen om energie te besparen:

  • Het gebouw heeft een 270 meter lange 'dubbele huidgevel' van glas. Dit zorgt voor een optimaal isolerende werking.
  • We maken gebruik van warmte- en koudeopslag en warmteterugwinning uit ventilatielucht.
  • In het hele ziekenhuis zijn daglichtsensoren aangebracht en maken we gebruik van HF-verlichting en LED-verlichting.
  • We hebben onze pendelbussen vervangen door bussen die op gas rijden.
  • We hebben een bandenspanningpomp waar iedereen kosteloos gebruik van kan maken. Banden die goed op spanning zijn, zorgen namelijk voor minder uitstoot van uitlaatgassen en kunnen ongelukken, en daarmee ziekenhuisopnames, voorkomen.

Waterbesparing  Vanaf 2014 besparen we jaarlijks 25 miljoen liter water doordat we het aantal kranen hebben verminderd en een aantal warmwaterkranen door koudwaterkranen hebben vervangen.

Flexibel bouwconcept  Het Martini Ziekenhuis heeft een flexibel bouwconcept, waarmee het snel kan inspelen op veranderingen zónder dat daarvoor ingrijpende verbouwingen nodig zijn. Dit maakt het gebouw meer waardevast en leidt tot lagere afschrijvingskosten.  

Verspilling tegengaan  Het Martini Ziekenhuis heeft het scheidingspercentage van recyclebare afvalstromen in de afgelopen jaren flink verhoogd. Daarnaast is er continu aandacht voor het tegengaan van verspilling:

  • We doen onderzoek naar verspilling van medische hulpmiddelen en kijken of het inkopen van kleinere verpakkingen verspilling kan tegengaan.
  • In onze protocollen duidelijk vastgelegd wanneer iets wél of niet  weggegooid moet worden. 
  • We doen als eerste ziekenhuis in Nederland mee aan een pilot waarbij voedselresten in een biologisch afbreekbare doos, de zogenoemde bioboxx, worden verzameld. Het inzamelen en verwerken kost minder energie en is minder belastend voor onze logistieke medewerkers.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.