Delen via , of LinkedIn of Mail.

Uitvoeren van een CAPD

(Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) behandeling bij een Peritoneaal Dialyse patiënt

CAPD is een thuisbehandeling voor dialyse patiënten. Deze behandeling wordt door de geschoolde patiënt zelf, de geschoolde mantelzorger of de verpleegkundige niveau 4 of 5 uitgevoerd. CAPD valt onder de Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT).

Programma

  • Theorie behandeling CAPD
  • Praktijkles uitvoering CAPD
  • behandeling Theorie voeding/ dieetvoorschrift PD patiënt

Doelgroep

Verpleegkundigen

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 60,00 inclusief lesmateriaal, vrij van BTW.
Uiterste inschrijfdatum:  15-06-2018

Bijscholings data 2018

  • 20 april
  • 18 mei
  • 29 juni

Inlichtingen

Van Swieten Instituut, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via Martini Wijzer. Na aanmelden ontvangt u een bevestiging per e-mail.

In agenda plaatsen