Delen via , of LinkedIn of Mail.

Uitvoeren van een APD

(Automatische Peritoneaal Dialyse) behandeling bij een PD patiënt

APD is een thuisbehandeling voor dialyse patiënten. Deze behandeling wordt door de geschoolde patiënt zelf, de geschoolde mantelzorger of de verpleegkundige niveau 4 of 5 uitgevoerd. APD valt onder de MSVT.

Programma

  • Theorie voeding/ dieetvoorschrift PD patiënt
  • Theorie APD behandeling
  • praktijk APD

Doelgroep

Verpleegkundigen

Kosten

De kosten per deelnemer zijn € 40,00 inclusief lesmateriaal, vrij van BTW.
Uiterste inschrijfdatum: 05-06-2018

Bijscholings data 2018

  • 20 april
  • 18 mei
  • 29 juni

Inlichtingen

Van Swieten Instituut, tel. 050-524 6039; mail: martiniwijzer@mzh.nl

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via Martini Wijzer. Na aanmelden ontvangt u een bevestiging per e-mail.

In agenda plaatsen