Delen via , of LinkedIn of Mail.

Stages

Stages, onderzoek & afstudeerprojecten

Het Martini Ziekenhuis vindt het erg belangrijk dat aankomende zorgprofessionals  in de praktijk het vak  leren. ‘Leren doe je niet naast, maar tijdens je werk.’ Is onze opvatting.  Daarom bieden we veel verschillende stages aan. Leren en ontwikkelen, onderzoek en innovatie zijn vanzelfsprekende onderdelen van zorg in het Martini Ziekenhuis. Wij zien stagiairs als leren in twee richtingen: de stagiair leert in het ziekenhuis het vak beter kennen en wij leren van de nieuwe inzichten die een stagiair met zich meebrengt.

In ons ziekenhuis werken we graag mee aan zorgvernieuwingen. Daarom stimuleren wij mensen in opleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van een afstudeerproject of scriptie. We zoeken regelmatig studenten voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of voor onderzoeksprojecten. Meestal gaat het om projecten die zijn geïnitieerd door de afdelingen zelf, waardoor ze aansluiten bij de vragen die daar spelen. Daar waar mogelijk implementeren wij de uitkomsten van het onderzoek. Het is ook mogelijk een eigen onderzoeksvoorstel in te dienen.

Ben je geïnteresseerd om af te studeren of onderzoek te doen in het Martini Ziekenhuis of heb je hier vragen over? Heb je een project- of onderzoeksvoorstel, neem dan contact op met het Wetenschappelijk Instituut: wetenschap@mzh.nl.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft het Martini Ziekenhuis erkend als leerbedrijf voor verschillende beroepsgroepen.

Wij bieden stageplekken voor mbo- en hbo-studenten en studenten van universitaire opleidingen.

Verpleegkunde

Stageplaatsen
Het Martini Ziekenhuis heeft stageplaatsen voor derde- en vierdejaars studenten van de Hanzehogeschool Groningen, het ROC Noorderpoort, het Alfa College en het Menso Alting College. Deze onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat jaarlijks ongeveer 140 stageplaatsen worden ingevuld.

Onderzoeks- of afstudeerprojecten
Het Martini Ziekenhuis heeft regelmatig boeiende onderzoeksvragen vanuit de praktijk en biedt deze bij de Hanzehogeschool aan. Geïnteresseerd in een afstudeerproject in ons ziekenhuis? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Zorg gerelateerde opleidingen

Stageplaatsen
Volg je een zorggerelateerde opleiding? Ook dan zijn er mogelijkheden om in het Martini Ziekenhuis stage te lopen. Voor een aantal van deze stages (Doktersassistent - Apothekersassistent -  Helpende Zorg & Welzijn - Sociaal Pedagogische Hulpverlening) heeft het Martini Ziekenhuis afspraken gemaakt met Hanzehogeschool Groningen, het ROC Noorderpoort en het Alfa College in Groningen. Voor de stages van deze opleidingen geldt dat het beschikbare aantal stageplaatsen wordt aangeboden aan de onderwijsinstelling. De  opleiding zorgt dat de stages worden ingevuld.

Daarnaast is het mogelijk om vanuit een andere opleiding stage te lopen in het Martini Ziekenhuis. Mogelijke studierichtingen: Voeding en Diëtetiek (HBO) - Fysiotherapie (HBO) - Medisch secretaresse (MBO). Heb je belangstelling voor een stage: vul het stageformulier in. Wordt je opleiding niet in het overzicht genoemd? Ook dan kun je via het stageformulier je stagewens kenbaar maken.

Overige opleidingen

Stageplaatsen
Ook als je een opleiding doet die niet zorggerelateerd is, zijn er mogelijkheden voor het doen van een stage of onderzoek in het Martini Ziekenhuis. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten die vanuit een andere invalshoek naar het werk in ons ziekenhuis willen kijken. Voor deze stageplaatsen en onderzoeksprojecten geldt dat de invulling afhankelijk is van de mogelijkheden op dat moment binnen het ziekenhuis en de stage/onderzoekswens van de student.

Heb je belangstelling? Vul het stageformulier in. Wordt je opleiding niet in het overzicht genoemd? Ook dan kun je via het stageformulier je stagewens kenbaar maken.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.