Delen via , of LinkedIn of Mail.

Medische opleidingen

Bachelor Geneeskunde
Het Martini Ziekenhuis stelt jaarlijks een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten uit de Bachelor Geneeskunde. Dit is een zorg(verpleeg)stage van twee weken.

Master Geneeskunde
Voor coassistenten die Geneeskunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen is het Martini Ziekenhuis een affiliatieziekenhuis.
Studenten in het eerste masterjaar (M1) lopen gedurende dit hele jaar hun coschappen in het Martini Ziekenhuis.
Ook bieden we veel mogelijkheden voor coassistenten in het derde Masterjaar (M3): semiartsstages en stage wetenschap.
Heb je hierover vragen, stuur dan een e-mail naar : Mw. Marja Bodewes, coördinator coassistenten m.bodewes@mzh.nl

Medische vervolgopleidingen
Het Martini Ziekenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis voor (onderdelen van) 21 verschillende medische en postacademische vervolgopleidingen. Ook als je als basisarts nog niet in opleiding bent biedt het Martini Ziekenhuis verschillende mogelijkheden om als ANIOS werkervaring op te doen. Er zijn ruim 120 A(N)IOS werkzaam in ons ziekenhuis.

De Martini Academie heeft een spilfunctie in de medische en postacademische vervolgopleidingen.

  • De Martini Academie draagt bij aan de begeleiding en scholing van alle A(N)IOS in het Martini Ziekenhuis.
  • Samen met de VAAM (Vereniging Arts-Assistenten Martini Ziekenhuis) organiseert de Martini Academie Multidisciplinair Onderwijs. Dit is praktisch onderwijs over (medisch-inhoudelijke) onderwerpen die relevant zijn voor meerdere specialismen. Daarnaast wordt ziekenhuisbreed disciplineoverstijgend onderwijs georganiseerd en vindt jaarlijks de VAAM arts-assistentendag plaats.
  • Voor alle medici biedt de Martini Academie bij- en nascholing aan op het gebied van docentprofessionalisering. Het vaste aanbod bestaat uit Teach the Teacher cursussen (in samenwerking met het Wenckebach Instituut van het UMCG) en Teaching on the Run modules. De Martini Academie coördineert, ondersteunt en adviseert specialismen bij het continu verbeteren van het opleidings- en werkklimaat.

ANIOS
Het Martini Ziekenhuis biedt een grote verscheidenheid van plekken aan waar ANIOS werkervaring op kunnen doen. Je maakt hierbij kennis met het werken binnen een of meerdere specialismen en kunt zo in de praktijk ontdekken welk specialisme het beste bij je past. Zo kun je goed voorbereid beslissen wat de volgende stap in je loopbaan gaat worden.

Vacatures en aanstellingen verlopen via het desbetreffende medisch specialisme.

AIOS
Als AIOS kun je in het Martini Ziekenhuis terecht voor (onderdelen van) je opleiding bij 21 verschillende specialismen.

Opleiding  
Cardiologie Gedeeltelijk
Dermatologie Gedeeltelijk
Geriatrie Stage HAIO & stage SOG
Heelkunde Gedeeltelijk
Interne Geneeskunde Gedeeltelijk
Kindergeneeskunde Gedeeltelijk, ook stage HAIO
Klinische Chemie Volledig
Klinische Fysica Gedeeltelijk
KNO Gedeeltelijk
Longziekten Volledig
Medische Microbiologie Gedeeltelijk i.s.m. Certe
Neurologie & Klinische Neurofysiologie Gedeeltelijk, ook stage HAIO en SOG
Obstetrie & Gynaecologie Gedeeltelijk
Orthopedie Gedeeltelijk
Pathologie Gedeeltelijk
Plastische Chirurgie Gedeeltelijk
Psychiatrie Gedeeltelijk, ook stage HAIO
Psychologie, klinisch & gezondheidzorg Volledig
Sportgeneeskunde Gedeeltelijk
Urologie Gedeeltelijk
Ziekenhuisfarmacie Volledig

VAAM
Alle A(N)IOS zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Arts Assistenten Martini Ziekenhuis. De VAAM organiseert sociale en inhoudelijke activiteiten voor A(N)IOS en is betrokken bij kwaliteit en klimaat van de leer- en werkomgeving.
Het bestuur van de VAAM is ook vertegenwoordigd in het (Dagelijks Bestuur) van de Centrale Opleidingscommissie van het Martini Ziekenhuis.

Meer informatie
Via onderstaande websites kun je meer informatie vinden over medische vervolgopleidingen. Met vragen over opleidings-, werk- en stagemogelijkheden in het Martini Ziekenhuis kun je mailen naar medischevervolgopleidingen@mzh.nl.

Website RGS
Website OOR-Noord- & Oost-Nederland

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.