Delen via , of LinkedIn of Mail.

Opleidingen

Het Martini Ziekenhuis heeft medisch-specialistische en verpleegkundig-specialistische vervolgopleidingen en  medisch ondersteunende beroepsopleidingen. Voor de eerste twee beroepsgroepen geldt dat de opleiding in de meeste gevallen in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Wenckebach Instituut wordt ingevuld.

Medisch-specialistische opleidingen

Het Martini Ziekenhuis heeft achttien erkenningen voor (medisch) specialistische vervolgopleidingen. De opleiding tot medisch specialist vindt in de meeste gevallen plaats in samenwerking met het UMCG. Onder de (medisch) specialistische vervolgopleidingen vallen de opleidingen tot de medisch specialist na de klinische opleiding tot basisarts en de postacademische opleidingen van niet-medische specialistische beroepen in de gezondheidszorg (zoals ziekenhuisapotheker en klinisch psycholoog).

In het Martini Ziekenhuis zijn vijftien medisch specialistische vervolgopleidingen en hun opleider erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS):

Cardiologie Neurologie, inclusief Klinische Neurofysiologie
Dermatologie Obstetrie & Gynaecologie
Heelkunde Orthopedie
Interne Geneeskunde Pathologie
Keel-, Neus-, & Oorheelkunde Psychiatrie
Kindergeneeskunde Sportgeneeskunde
Klinische Geriatrie, stage HAIO Urologie
Longziekten & Tuberculose  

Verder heeft het Martini Ziekenhuis een erkenning voor de volgende niet-medische specialistische beroepen in de gezondheidszorg:

 • Klinische Chemie door de NVKC
 • Klinische & Gezondheidszorg Psychologie door de PPO
 • Klinische Neuropsychologie door RINO Utrecht
 • Ziekenhuisfarmacie door de KNMP

Verpleegkundig-specialistische vervolgopleidingen

Verpleegkundig-specialistische vervolgopleidingen zijn opleidingen die u kunt volgen na een beroepsopleiding om verder te specialiseren. Deelnemen aan een vervolgopleiding is mogelijk als op de betreffende afdeling een (opleidings)vacature is.

De vervolgopleidingen leiden tot een landelijk erkend diploma dat wordt afgegeven door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Obstetrieverpleegkunde

Intensive Care verpleegkunde

Kinderverpleegkunde

Dialyseverpleegkunde

Oncologieverpleegkunde

Cardiac Care verpleegkunde

Spoedeisende Hulp verpleegkunde

Recoveryverpleegkunde

Het Martini Ziekenhuis heeft de volgende erkenningen:

Daarnaast bieden wij de volgende opleidingen aan die met een diploma worden afgesloten dat (nog) niet landelijk erkend is:

 • Neonatologieverpleegkunde
 • Brandwondenverpleegkundige

Medisch ondersteunende beroepsopleidingen

Voor een aantal beroepen is het mogelijk om via het Martini Ziekenhuis een opleiding te volgen in een combinatie van werken en leren. De toelating voor deze opleidingsplaatsen gaat via vacatures.

Het theoretische deel van de opleiding volgt u bij een opleidingsinstituut, het praktijkdeel in het Martini Ziekenhuis. Het College Zorg Opleidingen houdt, namens de algemene en universitaire ziekenhuizen, toezicht op de kwaliteit van diverse ziekenhuisopleidingen voor medisch ondersteunende functies.

De medisch ondersteunende vervolgopleidingen gipsverbandmeester en medewerker Infectiepreventie zijn CZO erkend. Deze opleidingen kunt u volgen na een beroepsopleiding om verder te specialiseren.

De  medisch ondersteunende initiële opleidingen anesthesiemedewerker en operatieassistent zijn CZO erkend. Deze opleidingen zijn te volgen na afronding van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO). Hiervoor geldt de ‘werken en leren’-variant.

De onderstaande beroepsopleidingen vinden volgens de ‘werken en leren’-variant plaats Het diploma:

 • Anesthesiemedewerker
 • Hartfunctielaborant
 • Longfunctielaborant
 • Laborant Klinische Neurofysiologie (KNF)
 • Operatieassistent
 • Technisch Oogheelkundig Assistent
 • Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.