Delen via , of LinkedIn of Mail.

Erkende opleidingen

Het Martini Ziekenhuis beschikt over medisch-specialistische en verpleegkundig-specialistische vervolgopleidingen en over medisch ondersteunende beroepsopleidingen. Voor de eerste twee beroepsgroepen geldt dat de opleiding in de meeste gevallen in samenwerking met het UMCG en het Wenckebach Instituut wordt ingevuld.

 De Martini Academie is het expertisecentrum op het gebied van onderwijs, opleidingen & onderzoek van het Martini Ziekenhuis en coördineert alle activiteiten op dit gebied.