Delen via , of LinkedIn of Mail.

Intern georganiseerd cursusaanbod

Intern georganiseerd cursusaanbod gericht op de zorgvrager

 • stomazorg
 • thoraxdrainage
 • pre- en postoperatieve zorg
 • reanimatie
 • epiduraalkatheter
 • wondzorg
 • ergocoach 
 • zorg voor ouderen
 • verzorgen van centraal veneuze katheter
 • inbrengen perifeer infuus bij volwassenen
 • resiratoire nascholing voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
 • opleiding Brandwonden verpleegkunde
 • cursus Palliatieve Zorg voor aandachtsvelders.

Intern georganiseerd cursusaanbod gericht op het beroep/professie

 • adviesvaardigheden
 • netwerken en solliciteren
 • presenteren
 • notuleren
 • klantgericht werken
 • klantgericht telefoneren
 • supervisie
 • coaching
 • begeleide Intervisie
 • werkbegeleiding
 • office trainingen
 • dagevaluatie
 • ergocoach
 • leergang Gezondheidszorgwetgeving
 • refereerbijeenkomsten Verpleegkundige Adviesraad.

Intern georganiseerd cursusaanbod gericht op de organisatie

 • teamontwikkelingstrajecten
 • voeren van selectiegesprekken
 • zorgcoöordinator
 • klantgericht werken.