Delen via , of LinkedIn of Mail.

Onderzoek doen in het Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis doet enerzijds patiëntgebonden klinisch onderzoek om de kwaliteit van medische behandelingen te verbeteren. Anderzijds gaat het om epidemiologisch onderzoek, zoals evaluatieonderzoek van richtlijnen. De onderzoeksprojecten zijn een mix van gesponsorde studies (meestal naar de werking van nieuwe medicijnen), deelname aan grote (inter)nationale studies en studies opgezet door het Martini Ziekenhuis zelf.

Onderzoekers en stagiairs
Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een onderzoeker uit het Martini Ziekenhuis. Regelmatig zoeken wij voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek studenten Geneeskunde, Verpleegkunde en andere richtingen. Meestal gaat het om projecten die zijn geïnitieerd door de afdelingen zelf. Het interessante van deze projecten is dat ze precies aansluiten bij de vragen die spelen op deze afdeling en dat de student een grote eigen inbreng kan hebben.

Ondersteuning
Om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren, biedt het Wetenschappelijk Instituut ondersteuning in het hele traject van het wetenschappelijk onderzoek. Deze ondersteuning varieert van adviseren over het onderzoeksvoorstel tot een statistisch spreekuur. Daarnaast bewaakt het Instituut of onderzoek gebeurt binnen de afgesproken en wettelijke kaders

Wetten en regels
Al het onderzoek met patiënten of patiëntgegevens wordt verplicht gemeld bij het Wetenschappelijk Instituut en kan pas starten als goedkeuring is verleend door de Raad van Bestuur of Medisch Ethische Commissie van het Martini Ziekenhuis.

Onderzoek dat onder de wet WMO valt wordt via het Wetenschappelijk Instituut ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Bestuur. De lokale hoofdonderzoeker voor dit type onderzoek moet altijd een lid van de medische staf van het Martini Ziekenhuis te zijn.

Onderzoek dat niet onder de wet WMO valt (niet-WMO plichtig), wordt gemeld via het Wetenschappelijk Instituut. De Medisch Ethisch Commissie is gemandateerd om deze aanvragen in haar maandelijkse vergadering te accorderen.

Contact: wetenschap@mzh of  (050)524 63 11 (secretariaat)

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.