Delen via , of LinkedIn of Mail.

Kwaliteit en uitkomsten

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij de behandeling van borstkanker is niet overal hetzelfde. Wanneer u een verdenking op borstkanker heeft of wanneer er bij u borstkanker is geconstateerd, wilt u de beste zorg en geholpen worden in een ziekenhuis waar u de grootste overlevingskans heeft.

Het Martini Borstcentrum is het grootste borstcentrum van het Noorden en behoort tot de beste borstcentra van Nederland. Wij willen transparant zijn over onze behandelresultaten. Met deze gegevens ziet u als patiënt wat wij voor u kunnen betekenen.

Kwaliteitsuitkomsten Martini Borstcentrum
Bij een levensbedreigende ziekte als kanker is het voor patiënten belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van zorg en in de resultaten van een behandeling. Hoe snel kan ik geopereerd worden? Is de kanker weg? Wat zijn mijn overlevingskansen? Wat is het risico op complicaties? En hoe zijn de resultaten van het Martini Borstcentrum ten opzichte van landelijke cijfers?

Resultaat borstsparende operatie
In 2016 is bij 1,2% van de patiënten met borstkanker in het Martini Ziekenhuis onvoldoende kankerweefsel verwijderd. Het Martini Ziekenhuis voldoet hiermee aan de norm dat bij maximaal 15 procent van de patiënten kankerweefsel is achtergebleven.

Jaar: 2016 Martini Ziekenhuis Landelijke gemiddelde Landelijke norm
% waarbij onvoldoende kankerweefsel is verwijderd 1,2% 2,8% 15,0%

Het aantal patiënten dat in 2016 deze behandeling heeft ondergaan is 170. De landelijke volumenorm is 50 operaties.

Resultaat borstsparende operatie bij voorstadium borstkanker
In 2016 is bij 8,0% van de patiënten met een voorstadium van borstkanker in het Martini Ziekenhuis onvoldoende kankerweefsel verwijderd. Het Martini Ziekenhuis voldoet hiermee aan de norm dat bij maximaal 30 procent van de patiënten kankerweefsel is achtergebleven. 

Jaar: 2016 Martini Ziekenhuis Landelijke gemiddelde Landelijke norm
% patiënten met een voorstadium van borstkanker waarbij onvoldoende weefsel is verwijderd 8,0% 16,8% 30,0%

Het aantal patiënten dat in 2016 deze behandeling heeft ondergaan is 25.

Resultaat aantal weken tussen diagnose en operatie
In 2016 is bij 90,3% van de patiënten binnen 5 weken na diagnose een eerste operatie uitgevoerd. Het Martini Ziekenhuis voldoet aan de norm dat minimaal 90 procent van de patiënten binnen 5 weken na diagnose geopereerd moet worden.

Jaar: 2016 Martini Ziekenhuis Landelijke gemiddelde Landelijke norm
% patiënten dat binnen 5 weken na diagnose een eerste operatie ondergaat
90,3% 85,8% 90,0%

Het aantal patiënten dat in 2016 geopereerd werd is 259.

Hoe tot stand gekomen?
De bovenstaande cijfers en grafieken zijn tot stand gekomen door het DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) die kwaliteitsregistraties uitvoert op het gebied van oncologie. Specifiek voor borstkanker is door de NBCA (Nabon Breast Cancer Audit) een indicatorenrapport opgesteld.

Het volledige rapport van het DICA is hier te bekijken. De resultaten van het Martini Borstcentrum zijn weergegeven met een rood bolletje in de figuren.

Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid is de waardering voor de zorg en service die patiënten van het Martini Borstcentrum ervaren. Ervaringen van patiënten geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Patiënttevredenheid in het Martini Borstcentrum
Patiënten die onder behandeling zijn in het Martini Borstcentrum beoordelen de geleverde zorg met een gemiddeld cijfer van 8.5.

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 165 patiënten met borstkanker in de periode van jan 2016 t/m juni 2017.

Hoe tot stand gekomen?
De patiënttevredenheid is gebaseerd op de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index). Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De CQI-resultaten worden door het Martini Ziekenhuis gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekwaamheid
Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van de specialisten die op het Borstcentrum werkzaam zijn. Deze gegevens meten wij door jaarlijks bij te houden hoeveel patiënten op het Borstcentrum behandeld worden en welke behandelingen er worden uitgevoerd. Onderstaande cijfers hebben betrekking op het gehele jaar 2016.

Aantal patiënten op het borstcentrum: 6.375

Aantal patiënten voor diagnose: 3.678

Aantal patiënten in behandeling voor borstkanker: 353

Waarvan borstsparend: 217 (62%)

Waarom belangrijk?
Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Samenwerking in Santeon-verband
Het Martini Ziekenhuis is één van de zeven Santeonziekenhuizen. Samen werken we aan het continue verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam 'Zorg voor Uitkomst' indicatorensets ontwikkeld die gericht zijn op het meten en vergelijken van het behandelresultaat.

Uw zekerheden:

  1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
  2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
  3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
  4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
  5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
  6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Bekijk het Santeon uitkomstenboek borstkanker 2016


Roze lintje
Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt aan patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het ‘roze lintje’. Via de Monitor Borstkanker kunt u alle gegevens inzien.

Expertisecentrum borstkanker

  • Diagnose en behandelplan binnen 1 dag

  • Vast aanspreekpunt voor uw vragen

  • Multidisciplinaire behandeling

  • Uitstekende kwaliteitsuitkomsten

Martini Borstcentrum

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.