Delen via , of LinkedIn of Mail.

Patiëntveiligheid

Het Martini Ziekenhuis wil voor patiënten een veilige omgeving zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat patiënten zich bij ons in vertrouwde handen weten. Daarom werken wij systematisch aan het herkennen van risico’s en het leren van situaties waarin de zorg anders gaat dan verwacht of gepland.

Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is en soms zelfs onverhoopt schade of letsel geeft. Bijvoorbeeld door een te haastige overdracht of een misverstand over de medicatie. Natuurlijk proberen wij dat te voorkomen. Dat doen wij door:

 • cruciale onderdelen van de zorg te analyseren op mogelijke risico’s en hiervoor op voorhand al maatregelen te treffen;
 • melding te maken van alles wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, met als doel ervan te leren en de zorg verder te verbeteren;
 • continu alert te zijn en ook van patiënten te vragen zélf alert te zijn.

Herhaling voorkomen

Voor het melden van wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, maken alle zorgverleners gebruik van een digitaal systeem voor incidentmelding. Speciale teams analyseren deze meldingen en gaan na welke verbeteringen nodig zijn. Als sprake is van ernstige schade aan de patiënt, spreken we van een calamiteit. Calamiteiten worden altijd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. De Inspectie toetst het verrichte onderzoek en doet - als daar aanleiding voor is - zelf onderzoek.

Patiënten kunnen ook zelf melding maken van wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht. Bijvoorbeeld door de gebeurtenis als incident te melden op de betreffende afdeling. Of door contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om via vertelhetons@mzh.nl te melden waar u risico’s ziet dan wel minder tevreden over bent. 

Concrete verbeteringen

In de afgelopen jaren hebben wij al veel maatregelen genomen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Wij hebben extra aandacht voor kwetsbare ouderen om te voorkomen dat zij vallen, te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen of acuut verward (delier) raken.
 • Wij controleren bij behandelingen en onderzoeken steeds opnieuw wie u bent, zodat we geen vergissingen maken.
 • Voordat een operatie begint, nemen we een pauze om te checken of alle informatie en voorbereidingen in orde zijn.
 • Wij doen een dubbelcheck om medicatiefouten te voorkomen.
 • Wij eisen van alle zorgverleners dat zij zich aan strikte hygiënemaatregelen houden om infecties te voorkomen.

Wees zélf ook alert

Patiënten kunnen ook zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de zorg. Met het oog hierop heeft het Martini Ziekenhuis een patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. 

Met daarop deze adviezen:

 • Bereidt u voor op het gesprek met de arts.
 • Stel vragen als u iets niet begrijpt.
 • Volg instructies en adviezen goed op.
 • Let goed op uw medicatie.
 • Help ons infecties voorkomen.
 • Meldt als u ergens ongerust over bent.