Delen via , of LinkedIn of Mail.

Patiëntveiligheid

Het Martini Ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten zich bij in het ziekenhuis in vertrouwde handen weten. Daarom werken wij systematisch aan het herkennen van risico’s en het verbeteren van situaties waarin de zorg anders gaat dan verwacht of gepland.

Patiëntveiligheidskaart

U en uw naaste kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de zorg. Daarvoor heeft het Martini Ziekenhuis een patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. Met daarop deze tips:

 • Een gesprek met de arts kan spannend voor u zijn. Neem daraom gerust een familielid of goede bekende mee. Het kan ook helpen om vooraf op te schrijven wat u wilt vragen of vertellen als u een gesprek met de arts heeft.  
 • Samen met de arts neemt u een beslissing over wat er met u gaat gebeuren in het ziekenhuis. Om deze belangrijke beslissingen te kunnen nemen, bieden wij u informatie aan in brochures en op de website, bijvoorbeeld over uw behandeling/onderzoek.  
 • Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u dringend om instructies en adviezen van zorgverleners goed op te volgen. Zorg er in ieder geval voor dat u altijd weet bij wie u terecht kunt met vragen opf problemen.
 • Als patiënt bent u vaak extra gevoelig voor infecties. U kunt ons helpen infecties te voorkomen door bijvoorbeeld altijd uw handen te wassen voor het eten en na toiletbezoek en te hoesten in een papieren zakdoen.
 • Vaak krijgt u in het ziekenhuis andere medicatie dan u gewend was. Durf hierover vragen te stellen. Het kan ook helpen de medicatiecheck te doen.
 • Om uzelf te kunnen identificeren als patiënt van het Martini Ziekenhuis is het nodig dat u altijd uw ziekenhuispas (met daarop uw foto) meeneemt. Verder is het belangrijk steeds uw naam en geboortedatum te noemen als wij daarom vragen, zodat u altijd de zorg krijgt die voor u is bedoeld.  

Risico's voorkomen

Natuurlijk willen wij voorkomen dat er iets gebeurt dat niet de bedoeling is en soms zelfs onverhoopt schade of letsel geeft. Dat doen wij door:

 • cruciale onderdelen van de zorg te analyseren op mogelijke risico’s en hiervoor op voorhand al maatregelen te treffen;
 • melding te maken van alles wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, met als doel ervan te leren en de zorg verder te verbeteren;

Voor het melden van wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht, maken alle zorgverleners gebruik van een digitaal systeem voor incidentmelding. Speciale teams analyseren deze meldingen en gaan na welke verbeteringen nodig zijn. Als sprake is van ernstige schade aan de patiënt, spreken we van een calamiteit. Calamiteiten worden altijd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld. De Inspectie toetst het verrichte onderzoek en doet - als daar aanleiding voor is - zelf onderzoek.

Patiënten kunnen ook zelf melding maken van wat niet is gegaan zoals gepland of verwacht. Bijvoorbeeld door de gebeurtenis als incident te melden op de betreffende afdeling. Of door contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om via vertelhetons@mzh.nl te melden waar u risico’s ziet dan wel minder tevreden over bent. 

Concrete verbeteringen

In de afgelopen jaren hebben wij al veel maatregelen genomen om de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • Wij hebben extra aandacht voor kwetsbare ouderen om te voorkomen dat zij vallen, te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen of acuut verward (delier) raken.
 • Wij controleren bij behandelingen en onderzoeken steeds opnieuw wie u bent, zodat we zeker weten dat u de zorg krijgt die voor u is bedoeld.
 • Voordat een operatie begint, nemen we een pauze om te checken of alle informatie en voorbereidingen in orde zijn.
 • Wij doen een dubbelcheck om medicatiefouten te voorkomen.
 • Bij vertrek uit het ziekenhuis zorgen wij voor een eenduidig, actueel en gecheckt medicatieoverzicht voor de overdracht naar de zorgverleners in de keten.
 • Wij eisen van alle zorgverleners dat zij zich aan strikte hygiënemaatregelen houden om infecties te voorkomen.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.