Delen via , of LinkedIn of Mail.

Werkwijze

Overleg
De Cliëntenraad komt tien keer per jaar bij elkaar. Daarnaast vergaderen we zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur, waarbij eenmaal de Raad van Toezicht aanwezig is en eenmaal de Ondernemingsraad. Tevens is er één keer per jaar een overleg met de Vereniging Medische Staf. Deze overleggen zijn belangrijk, want we kunnen ons werk alleen goed doen als we weten wat er speelt in de organisatie.

De Cliëntenraad  is voor mij een belangrijke partner als het gaat om het bevorderen van invloed van patiënten en naasten op de geboden zorg. Ze geven goed advies en zijn een prettige en professionele gesprekspartner.’ J. Fritsma, Zorgbelang Groningen

Communicatie met cliënten
Daarnaast wil de Cliëntenraad uiteraard weten wat er leeft onder cliënten om hun belangen goed te kunnen behartigen. Daarom zijn we aanwezig bij:  

  • spiegelgesprekken, waarin cliënten vertellen over hun ervaringen;
  • tracer audits, waarbij de ‘patiëntreis’ door het ziekenhuis wordt gevolgd;
  • bijeenkomsten van patiëntenorganisaties en Zorgbelang Groningen;
  • de tweejaarlijkse informatiemarkt van het Martini Ziekenhuis voor cliënten.

De Cliëntenraad doet haar eigen ‘rondje Martini’. In een wachtkamer stellen we vragen aan bezoekers.

Verder hebben we contact met:

  • cliëntenraden van omliggende ziekenhuizen;
  • een vertegenwoordiging van het Netwerk Cliëntenraden Ziekenhuizen (NCZ);
  • de ombudsfunctionaris van het Martini Ziekenhuis.

Betrokkenheid bij ziekenhuis
Onze leden nemen deel in diverse project- en klankbordgroepen binnen het ziekenhuis, die gaan over onderwerpen met een groot belang voor patiënten. Verder hebben we regelmatig overleg met diverse stafdiensten en unithoofden. De Cliëntenraad ervaart een grote openheid vanuit de Raad van Bestuur en de rest van het ziekenhuis. We doen het samen.

‘Ik betrek de Cliëntenraad altijd bij onze jaarlijkse veiligheidsronde. Zij kijken soms net even met andere ogen naar de verschillende situaties, waaraan door mij veel waarde wordt gehecht.’ Stefanie van Breukelen, Unithoofd Polikliniek Interne Geneeskunde, Reumatologie, Diabeteszorg en Diëtetiek.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.