Delen via , of LinkedIn of Mail.

Speerpunten

In september van elk jaar stelt de Cliëntenraad een bedrijfsplan met speerpunten op, dat loopt tot september van het jaar daarop. Hiermee sluiten we aan bij de bedrijfscyclus van het Martini Ziekenhuis.

Speerpunten 2018/2019:

  1. Samen voor de beste zorg; wacht- en doorlooptijden
  2. De patiënt als partner
  3. Kwaliteitszorg
  4. Hospitality
  5. Zichtbaarheid van de CR

Samen voor de beste zorg

De Cliëntenraad focust zich dit jaar extra op de wacht- en doorlooptijden.
In samenwerking met de RvB zet de Cliëntenraad  zich in om de wacht- en doorlooptijden zoveel mogelijk binnen de normen te laten blijven.
De Cliëntenraad focust dit jaar ook extra op patiëntparticipatie. We gaan beleidsplannen toetsen. Dit betekent dat we goed terug willen zien hoe de patiënt een grotere rol in zijn/haar eigen zorgproces kan krijgen.

Patiënt als partner
Om meer informatie te verkrijgen van de cliënt, gaat de Cliëntenraad eigen feedback vragen van bezoekers van het Martini Ziekenhuis. Daarnaast worden de vervolgacties op de visie ‘In dialoog met de patiënt’ zorgvuldig gemonitord en zal elke actie die leidt tot de vorming van een (of meer) patiëntenpanel(s) worden ondersteund.

Kwaliteitszorg
De Cliëntenraad gaat minimaal drie keer per jaar meelopen met tracer-audits, met veiligheidsrondes en toehoorder zijn bij spiegelgesprekken.

Hospitality
De Cliëntenraad zal de Visie op ‘Eten, drinken en verblijf’ monitoren tijdens de uitrol en de ervaringen van de cliënt meenemen en delen met het Facilitair Bedrijf. Zodat suggesties meegenomen kunnen worden bij verbeteracties.

Zichtbaarheid van de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is online goed vindbaar. De informatie op de website wordt verbeterd en ze wil op de monitoren in de polikliniek/kliniek een korte informatieflits.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.