Delen via , of LinkedIn of Mail.

Patiënt als partner in de zorg

Voor het Martini Ziekenhuis bent u als patiënt een belangrijke partner in de zorg. Samen met u kunnen wij de zorg verder verbeteren. Wij horen daarom graag uw mening. Dat kan op verschillende manieren:

 • Via Vertelhetons kunt u ons laten weten wat u vindt van onze zorg en dienstverlening; u kunt ook contact opnemen met onze ombudsfunctionaris.
 • Ieder jaar sturen wij patiënten steekproefsgewijs een vragenlijst. Daarvoor gebruiken wij de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z).
 • Regelmatig nodigen we een kleine groep patiënten uit om onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider hun ervaringen met een bepaalde afdeling in het ziekenhuis te delen. Een delegatie van deze afdeling is bij deze spiegelgesprekken als toehoorder aanwezig.

Daarnaast werken wij nauw samen met Zorgbelang Groningen, verschillende patiëntenorganisaties en zorgverzekeraar Menzis. Met als doel de zorg nog beter af te stemmen op uw wensen en verwachtingen.

Inmiddels hebben wij met veertien patiëntenorganisaties vele zorgpaden ontwikkeld en beschreven. Dit alles volgens ‘Het Groninger Model’, een leidraad die ook buiten de Groninger ziekenhuizen wordt gebruikt. Een zorgpad is de ‘route’ die u doorloopt vanaf de eerste afspraak in het ziekenhuis. Samen met patiëntengroepen hebben we in de zorgpaden onder meer dit voor u verbeterd:

 • Kortere toegangstijd voor de eerste ziekenhuisafspraak.
 • Minder wachttijd tussen eerste afspraak en behandeling.
 • Mogelijkheid voor meerdere onderzoeken en behandelingen op één dag.
 • Meer inzicht in toegangstijden en wachttijden
 • Meer inzicht in de ‘route’ vanaf de eerste afspraak.
 • Vast aanspreekpunt gedurende het hele zorgpad.
 • Voor ieder diagnostisch onderzoek voldoende tijd, zodat u goed geïnformeerd bent en u zich (naar omstandigheden) op uw gemak voelt.
 • In een aantal zorgpaden zorg op afstand (telezorg) via e-mail, telefoon of internet.
 • Aandacht voor psychosociale begeleiding voor u en uw naaste, met eventueel verwijzing naar zorgverleners binnen of buiten het ziekenhuis.
 • Uitgebreide informatie op de website, zodat u  en uw naaste zich goed kunnen voorbereiden en een afgewogen keuze over de behandeling kunnen maken.
 • Uitbreiding van de zorgpaden met stappen voor en na de ziekenhuisopname (bijvoorbeeld huisarts, ambulance, thuiszorg of andere zorgvoorziening).

Medische vragenlijsten

Voor uw bezoek aan ons ziekenhuis of tijdens uw behandeling in ons ziekenhuis, kan het zijn dat u te maken krijgt met het verzoek om een of meer medische vragenlijsten digitaal in te vullen. De vragen die gesteld worden gaan bijvoorbeeld over uw klachten of over veranderingen in uw gezondheid tijdens de behandeling.

Doel van de vragenlijsten
De antwoorden die u geeft dragen er toe bij dat wij de zorg goed kunnen afstemmen op uw kenmerken of klachten en u zo goed mogelijk begeleiden tijdens uw behandeling. Ook dragen de antwoorden soms bij aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in Santeon-verband. Op die manier kunt u ook andere patiënten helpen.

Vertrouwelijk
De antwoorden die u op de vragen geeft, worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat de antwoorden alleen gezien worden door uw behandelteam. Dragen uw antwoorden bij aan wetenschappelijk onderzoek? Dan worden uw antwoorden volledig anoniem gebruikt.

Uitnodiging via e-mail
De uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, krijgt u van het Martini Ziekenhuis. In de mail staat een link. Die link gaat naar het systeem met de naam QuestManager. U kunt deze website vertrouwen.

Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan op https://www.martiniziekenhuis.nl/vragenlijst.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.