Delen via , of LinkedIn of Mail.

Zichtbare kwaliteit van zorg

Net als alle andere ziekenhuizen maken wij onze kwaliteit van zorg zichtbaar met indicatoren. Dat zijn meetbare aspecten van de zorg waarmee we naar buiten toe kunnen laten zien wat we doen. Intern gebruiken wij deze indicatoren voor kwaliteitsverbeteringen. Bij iedere indicator hoort een norm (een door de beroepsgroep vastgestelde eis of een gemiddelde). Als onze prestaties onder deze norm liggen, zoeken we uit hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt u de indicatoren waarmee we verantwoording afleggen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze kwaliteitsindicatoren hebben te maken met zorginhoudelijke normen (bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, heroperatie en decubitus) en veiligheidsaspecten. Ieder jaar op 1 juni zijn de gegevens van het jaar daarvoor bekend. Naast deze kwaliteitsindicatoren zijn er zichtbare zorgindicatoren die betrekking hebben op bijna honderd aandoeningen en op wensen en behoeften van patiënten. Hiermee dragen we bij aan keuzeinformatie voor patiënten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Op www.kiesbeter.nl  staan de indicatoren vermeld. Deze overheidswebsite heeft als doel consumenten voorlichting te geven over de zorg.

Wij werken ook mee aan ziekenhuischeck.nl.  Dit initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen voorziet in kwaliteitsinformatie van een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen. De site biedt de mogelijkheid om cijfers te raadplegen over acht kwaliteitsonderwerpen en achttien specifieke aandoeningen of behandelingen. Hierbij kunt u de verschillende ziekenhuizen ook met elkaar vergelijken. De cijfers op ziekenhuischeck.nl zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Ook gebruiken artsen en ziekenhuizen deze cijfers zelf om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.

Patiënten van het Martini Ziekenhuis kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. Openheid hierover is belangrijk voor alle betrokkenen en een voorwaarde om de zorg verder te verbeteren. In onze Jaarrapportage calamiteiten 2018 kunt u onder andere  de procedure van het calamiteitenonderzoek en een overzicht van alle meldingen nalezen.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.