Delen via , of LinkedIn of Mail.

Keurmerken & vergelijkingen

Als patiënt kunt u erop vertrouwen dat u adequate en veilige zorg krijgt. Dit blijkt uit de diverse kwaliteitskeurmerken die ons zijn toegekend. Ook onze sterftecijfers en de uitkomst van publieke vergelijkingen bewijzen dat.

Ziekenhuisbreed kwaliteitskeurmerk

Het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen (NIAZ) heeft ons het NIAZ-kwaliteitskeurmerk toegkend als bewijs dat wij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor zorginstellingen. Concreet betekent dit dat wij een ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem hebben, waarin afspraken steeds worden vastgelegd, geëvalueerd en bijgesteld. Ook professionele normen, standaarden en wettelijke regelgeving zijn opgenomen in dit systeem. 

Andere algemene keurmerken zijn: de ISO 15189-accreditatie voor onze laboratoria, het HACCP-certificaat voor voeding en de VMS-accreditatie voor veilige zorg.

Keurmerken van patiëntenverenigingen 

Patiëntenverenigingen hebben ons deze keurmerken toegekend: 

Laag sterftecijfer

Het Martini Ziekenhuis heeft een opvallend laag sterftecijfer. Vanaf 2003 horen wij in Nederland bij de drie ziekenhuizen die op dit punt het best presteren én dus voor patiënten op dit punt het meest vertrouwenwekkend zijn. De cijfers zijn berekend volgens de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR), een methode om vermijdbare sterfte in ziekenhuizen zichtbaar te maken. Wij vergelijken onze sterftecijfers met die van de vijf Santeon ziekenhuizen, zodat we kunnen nagaan op welke onderdelen we van elkaar kunnen leren.

Publieke vergelijkingen

Er zijn steeds meer publieke vergelijkingen tussen ziekenhuizen beschikbaar. Dit past bij de behoefte aan informatie over kwaliteit van zorg. Het Martini Ziekenhuis adviseert de vergelijkingen niet als absolute maatstaf te hanteren: het gaat soms om momentopnames waarbij de uitkomsten voor een deel ook zijn bepaald door de meetmethode. De meest objectieve informatie vindt u op de vergelijkingsite www.ziekenhuischeck.nl.

Hoofdingang MartiniZiekenhuis overdag - foto Kees Stuipweb.jpg

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.