Delen via , of LinkedIn of Mail.

Uw kind voorbereiden

Wij vinden het belangrijk dat uw kind voorbereid is op een bezoek aan ons ziekenhuis. Bij een geplande afspraak kunt u daar thuis al mee beginnen door uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Wij bieden daarvoor verschillende middelen aan, waaronder het boekje Paul gaat naar het ziekenhuis en de film De avonturen van Mart & Tini. U bent welkom om vooraf een kijkje te komen nemen op de verpleegafdeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Aanmelden kan via de mail: vraaghetaanmartentini@mzh.nl of telefonisch (050) 524 6410. U kunt vragen naar één van de pedagogisch medewerkers. Op de opnamedag bereiden wij uw kind voor op onderzoeken of ingrepen door bijvoorbeeld samen een voorbereidingsfotoboek door te kijken.

U kunt de kennismaking en rondleiding combineren met een eventuele afspraak voor het preoperatief spreekuur. U kunt informatie over de ingreep ook digitaal ontvangen. Op de polikliniek kunt u uw emailadres achterlaten. 

Nuchter zijn!

De anesthesioloog geeft tijdens het preoperatieve spreekuur mondeling en schriftelijk informatie over wat uw kind wel of niet mag eten en drinken voor de operatie. U krijgt kort voor de opname een brief met daarin de opnamedag en de geplande opnametijd. 

Uw kind mag op de opnamedag niet ziek zijn of koorts hebben. Als u twijfelt of de operatie wel door kan gaan, neem dan contact met ons op.

De ouder die mee gaat met de inleiding op de narcose, doet er verstandig aan zelf wel iets te eten voor de ingreep. U kunt bijvoorbeeld voor uzelf een broodje meenemen van huis.

De ouder die mee gaat met de inleiding op de narcose, doet er verstandig aan zelf wel iets te eten voor de ingreep. U kunt bijvoorbeeld voor uzelf een broodje meenemen van huis.