Delen via , of LinkedIn of Mail.

Informatie en meebeslissen

Wij bewaren de persoonlijke en medische gegevens van uw kind in een dossier. Hierin staat informatie over onderzoek, diagnose en behandeling. Als ouder kunt u het dossier van uw kind inzien en als u dat wilt een kopie krijgen van (een deel) van het dossier. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook zelf hun dossier inzien.

Een kind jonger dan 12 jaar mag nog niet zelf beslissen over een onderzoek of behandeling. Dat doet u als ouder. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen meebeslissen; bij deze leeftijd is voor behandeling of onderzoek toestemming van ouder én kind nodig. Vanaf 16 jaar mag een kind zélf beslissen; dan is uw toestemming als ouder niet meer nodig.

Hulpverleners die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, moeten vertrouwelijk omgaan met de gegevens van uw kind. Zij mogen geen informatie doorgeven aan hulpverleners buiten het ziekenhuis, familie of vrienden. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan mag de hulpverlener u als ouder geen informatie geven over de gezondheidstoestand van uw kind als uw kind dat zelf niet wil.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.