Delen via , of LinkedIn of Mail.

Zorgpad longkanker

Wat is een zorgpad?

Als u bij een verdenking van longkanker door de huisarts wordt doorverwezen naar het Martini Ziekenhuis, komt in het Zorgpad longkanker. Een zorgpad heeft als doel om de route van de patiënt door het Martini Ziekenhuis met zo weinig mogelijk opstoppingen te laten verlopen. Dit betekent voor u dat de verschillende onderzoeken en behandelingen zo optimaal mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor hoeft u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat de afspraken zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Een zorgpad geeft u ook overzicht en duidelijkheid over wat u staat te gebeuren. Met een zorgpad heeft u de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment.

Diagnostiek

Bij een verdenking op longkanker, wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Daarom kunt u bijna altijd binnen 3 werkdagen voor een eerste afspraak terecht bij het Martini Ziekenhuis. Op deze dag vinden verschillende onderzoeken plaats. U krijgt een longfunctieonderzoek, er wordt laboratoriumonderzoek gedaan en er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. De longarts stelt u vragen over uw gezondheid en doet een lichamelijk onderzoek. Ook bespreekt de longarts met u de uitslag van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Zo nodig vindt er binnen 1 week een aantal vervolgonderzoeken plaats:

  • PET-scan (Positron Emissie Tomografie) van de longen: hierbij worden opnames gemaakt van het hele lichaam. Bij dit onderzoek wordt een radioactieve stof in het lichaam gespoten, die wordt opgenomen door kwaadaardige cellen. Dit is op de opnames te zien. Hiermee kan dus een beeld worden gevormd of een longafwijking kwaadaardig is en of er eventueel uitzaaiingen in het lichaam zijn.
  • CT-scan (Computer Tomografie) van de longen: hierbij worden meer gedetailleerde röntgenfoto’s gemaakt waarop de afwijking beter in beeld wordt gebracht. In een deel van de gevallen zullen de PET- en CT-scan tegelijk in één apparaat worden gemaakt.
  • Bronchoscopie: dit is een kijkonderzoek van de luchtwegen, waarbij met behulp van een flexibel slangetje (bronchoscoop) in de long kan worden gekeken. Ook kan materiaal worden afgenomen voor kweken en microscopisch onderzoek.

Hoe u zich het beste kan voorbereiden en welke onderzoeken er plaatsvinden, vindt u in het zorgpad.

U heeft longkanker

Wanneer er bij u longkanker wordt geconstateerd is dit een emotionele gebeurtenis. U heeft veel vragen en krijgt veel informatie. De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair overleg. Aansluitend wordt een behandelvoorstel opgesteld. Binnen 1 à 2 dagen na dit overleg zal uw behandelend arts de diagnose en het behandeladvies met u bespreken.
De verpleegkundig casemanager is uw vaste aanspreekpunt. Hij of zij begeleidt u en uw naasten tijdens uw gehele zorgpad, zowel tijdens de diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg. Er zijn vaste contactmomenten en de verpleegkundig casemanager is laagdrempelig te bereiken. 

Meer over de mogelijke behandelingen van longkanker leest u hier.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.