Delen via , of LinkedIn of Mail.

Technologie en innovatie

Het Martini Ziekenhuis behandelt veel longkankerpatiënten in Noord-Nederland en levert kwalitatief uitstekende zorg. Om dit te blijven doen gebruiken we de meest geavanceerde apparatuur en technieken op het gebied van diagnose en behandeling. Met deze apparatuur krijgen we een beter beeld van mogelijke afwijking in de longen.

PET CT-scan

Met PET-scan (Positron Emissie Tomografie) worden opnames gemaakt van het hele lichaam. Bij dit onderzoek wordt een radioactieve stof in het lichaam gespoten, die wordt opgenomen door kwaadaardige cellen. Dit is op de opnames te zien. Hiermee kan dus een beeld worden gevormd of een longafwijking kwaadaardig is en of er eventueel uitzaaiingen in het lichaam zijn.

Bij CT-scan (Computer Tomografie) worden meer gedetailleerde röntgenfoto’s gemaakt waarop de afwijking beter in beeld wordt gebracht. In een deel van de gevallen zullen de PET- en CT-scan tegelijk in één apparaat worden gemaakt.

Endoscopische echografie

Om een diagnose te kunnen stellen en om te beoordelen of de ziekte zich heeft verspreid, kan de arts met endoscopische echografie weefsel wegnemen van de lymfeklieren die zich tussen de longen bevinden. Dit kan door middel van endo-echografie via de luchtpijp (EBUS) en via de slokdarm (EUS). Tijdens dit onderzoek brengt de arts via de mond een endoscoop in de luchtwegen of slokdarm. Via de endoscoop kan de arts met een dunne naald de lymfeklieren aanprikken, om weefsel weg te nemen voor onderzoek. Deze onderzoeken gebeuren onder een roesje of onder sedatie.

VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery)

Als een tumor niet is uitgezaaid naar andere organen en de patiënt in goede conditie is, dan is vaak een operatie mogelijk. Soms moet dit via een grotere operatie, een thoracotomie waarbij de borstkast moet worden geopend.  Tegenwoordig kan het vaak via een VATS, dit is een longoperatie via de kijkoperatietechniek. Het Martini ziekenhuis heeft al jaren veel ervaring in het uitvoeren van longchirurgie middels deze endoscopische techniek.

Via een aantal kleine sneetjes worden een camera en operatie instrumenten in het lichaam gebracht. Via een beeldscherm kan de chirurg de longen zien en zo nauwkeurig opereren. VATS is een vorm van minimaal invasieve chirurgie wat betekent dat er minder bloedverlies is en zo min mogelijk schade aan spieren, pezen en de huid. Het herstel gaat sneller, waardoor het verblijf in het ziekenhuis korter is. Na de operatie heeft u vaak minder pijn, ook op de lange termijn. Na een VATS bent u gemiddeld 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Er wordt door ons als eerste Nederlandse ziekenhuis gewerkt via het ERAS protocol, wat Early Revalidation after Surgery betekent. Dit betekent dat patienten snel na de ingreep gevoed en gerevalideerd worden. Dit leidt naar verwachting tot een sneller herstel en minder complicaties.  

Moleculair onderzoek

Met moleculaire diagnostiek kan worden vastgesteld of de tumor bepaalde mutaties bevat. Mutaties zijn veranderingen in het erfelijk materiaal (DNA) van de tumorcel. Deze onderzoeken geven inzicht in de moleculaire kenmerken van de tumorcel. Deze informatie over de verschillende eigenschappen is nodig, om gericht te kunnen kiezen voor een behandeling. De verwachting is dat er in de toekomst meer behandelingen beschikbaar komen die gebaseerd zijn op de moleculaire kenmerken van de tumorcel. Moleculaire diagnostiek wordt gedaan op tumorweefsel wat is verkregen via een punctie of biopsie.

Immunotherapie

Immunotherapie is een nieuwe behandeling bij longkanker die sterk in ontwikkeling is. Het Martini ziekenhuis was een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen die met immuuntherapie zijn gestart nadat het uit de experimentele fase was gekomen en beschikbaar was voor de behandeling van longkanker patiënten.  Deze behandeling zorgt er voor dat het eigen immuunsysteem de kankercellen beter kan herkennen en vernietigen. Immunotherapie richt zich dus niet rechtstreeks op de kankercellen zoals bij chemotherapie of bestraling, maar op het activeren van het immuunsysteem. Op deze manier ontstaat er een afweerreactie van het lichaam tegen de kankercellen.

Bij longkanker wordt immunotherapie gegeven aan patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. Dit kan als eerste behandeling zijn en soms in combinatie met chemotherapie, maar ook als tweede behandeling na eerdere chemotherapie. Immunotherapie kan ook gegeven worden als aanvullende behandeling, na een gecombineerde behandeling met chemotherapie en bestraling. Dit is een behandeling voor patiënten met stadium 3 niet- kleincellige longkanker.

Onderzoek naar longkanker met elektronische neus (eNose)

Het Martini Ziekenhuis neemt deel aan een landelijk onderzoek naar het gebruik van de elektronische neus (eNose) bij het opsporen van longkanker. De eNose kan mogelijk in de uitgeademde lucht ruiken of een patiënt longkanker heeft of niet. Als blijkt dat de eNose werkt, is er bij een verdenking van longkanker een minder belastende en snellere manier gevonden om onderzoek te doen. Ook zou de eNose een middel kunnen zijn om te screenen op longkanker bij risico patiënten. Door deel te nemen met dit onderzoek levert het Martini Ziekenhuis een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.