Delen via , of LinkedIn of Mail.

Kwaliteit van darmkankerzorg

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij de behandeling van darmkanker is niet overal hetzelfde. Wanneer u een verdenking op darmkanker heeft of wanneer er bij u darmkanker is geconstateerd, wilt u de beste zorg en geholpen worden in een ziekenhuis waar u de grootste overlevingskans heeft.

Het Martini Ziekenhuis behandelt de meeste darmkankerpatiënten in Noord-Nederland en levert kwalitatief uitstekende zorg. Wij willen transparant zijn over onze behandelresultaten. Met deze gegevens ziet u als patiënt wat wij voor u kunnen betekenen.

Kwaliteitsuitkomsten darmkanker
Bij een levensbedreigende ziekte als kanker is het voor patiënten belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van zorg en in de resultaten van een behandeling. Hoe snel kan ik geopereerd worden? Is de kanker weg? Wat zijn mijn overlevingskansen? Wat is het risico op complicaties? En hoe zijn de resultaten van het Martini Ziekenhuis ten opzichte van landelijke cijfers?

Complicaties na de operatie
In 2016 is bij 12,2% van de patiënten met endeldarmkanker in het Martini Ziekenhuis een complicatie opgetreden na de operatie. In 2016 is bij 9,2% van de patiënten met dikke darm kanker in het Martini Ziekenhuis een complicatie opgetreden na de operatie.

Jaar: 2016

Martini Ziekenhuis

Landelijk gemiddelde

% van de patiënten met endeldarmkanker met complicatie opgetreden na de operatie

12.2%

18.7

% van de patiënten met dikke darm kanker met complicatie opgetreden na de operatie

9.2%

14.5%

In 2016 voerde het Martini Ziekenhuis 260 operaties uit bij darmkanker, waarvan 65 bij endeldarmkanker. De landelijke volumenorm is 50 operaties voor darmkanker en 20 operaties voor endeldarmkanker. 

Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid is de waardering voor de zorg en service die patiënten van de polikliniek MDL ervaren. Ervaringen van patiënten geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis. 

Patiënttevredenheid zorg voor kankerpatiënten
Patiënten met kanker die onder behandeling zijn in het Martini Ziekenhuis waarderen ons ziekenhuis met een gemiddeld cijfer van 8.7.De rapportcijfers zijn gebaseerd op de waardering van 431 patiënten met kanker in de periode van jan 2017 t/m maart 2017 die in het Martini Ziekenhuis onder behandeling zijn.

Hoe tot stand gekomen?
De patiënttevredenheid is gebaseerd op de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index). Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De CQI-resultaten worden door het Martini Ziekenhuis gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekwaamheid
Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van de specialisten die op de poli Maag, Darm, Leverziekten (MDL) werkzaam zijn. Deze gegevens meten wij door jaarlijks bij te houden hoeveel patiënten op het MDL behandeld worden en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Aantal patiënten voor diagnose: 2.982

Aantal patiënten in behandeling voor darmkanker: 325

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist meer behandelingen voor een bepaalde kankersoort uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

ERAS
ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery, dit betekent een versneld herstel na operatie. Het ERAS programma is een kwaliteitsprogramma rondom een operatie, waarin alle factoren die een positieve invloed hebben op het herstel zijn samengebracht. Door al deze factoren (onder andere optimale pijnstilling, een zo kleine mogelijke wond, zo kort mogelijk bedrust en een zo goed mogelijke voedingstoestand) te optimaliseren blijkt het herstel na de operatie versneld te kunnen worden.

Alle geplande darmoperaties (ruim 300) die het Martini Ziekenhuis in 2017 deed, zijn volgens het ERAS-protocol uitgevoerd. De uitvoering van alle facetten van het ERAS protocol ligt in het Martini Ziekenhuis op 80%. Dat is wereldwijd gezien heel hoog. Het Martini Ziekenhuis is op dit moment het enige ziekenhuis in Nederland dat bij een specialisme de 23 elementen van het protocol ERAS volledig hanteert en evalueert.

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is één van de zeven Santeonziekenhuizen. Samen werken we aan het continue verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam 'Zorg voor Uitkomst' indicatorensets ontwikkeld die gericht zijn op het meten en vergelijken van het behandelresultaat.

Uw zekerheden:

  1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
  2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
  3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
  4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
  5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
  6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Bekijk het Santeon uitkomstenboek darmkanker 2016

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.