Delen via , of LinkedIn of Mail.

Martini Geboorte Groep

Voor de geboortezorg werken we onder de naam Martini Geboorte Groep intensief samen met Fiere Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Midden Groningen,  Verloskundigenpraktijk 't Stroomdal, Verloskundigenpraktijk La Vie, Verloskundigenpraktijk Aine, Verloskundigen praktijk Aveta, Verloskundigenpraktijk Ma Lune, Verloskundigenpraktijk West, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en Kraamvogel. Dit samenwerkingsverband staat voor persoonlijke, betrouwbare en vernieuwende geboortezorg, thuis en in het ziekenhuis. Hiermee waarborgen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en ziekenhuis de beste zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd.  

Wie is de Martini Geboorte Groep?

De Martini Geboorte Groep levert alle zorg rondom zwangerschap en geboorte. Binnen de Martini Geboorte Groep werken verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen van het Martini Ziekenhuis intensief samen om de juiste zorg op het juiste moment te geven, thuis of in het ziekenhuis. Daarbij zijn de wensen van jou en je partner uitgangspunt en staat de veiligheid van jou en de baby altijd voorop. Met elkaar dragen we eraan bij dat je zwangerschap, bevalling en kraamtijd een positieve ervaring is.

Voordelen Martini Geboorte Groep

De samenwerking in de Martini Geboorte Groep heeft veel voordelen voor de zwangere vrouw en haar partner:

 • Korte lijnen tussen verloskundigenpraktijken en het Martini Ziekenhuis. Bij vragen of een complicatie kun je snel terecht of wordt juist een onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen.
 • Uitwisseling van informatie tussen verloskundigenpraktijk en ziekenhuis. Hierdoor is jouw situatie bekend in het ziekenhuis wanneer de zorg voor uw zwangerschap aan het ziekenhuis wordt overgedragen.
 • Geboorteplan waarin jouw wensen en verwachtingen worden vastgelegd. Wanneer je thuis bevalt, onder begeleiding van uw eigen verloskundige in het ziekenhuis en ook onder begeleiding van de gynaecoloog.
 • Hoge kwaliteit van zorg door gezamenlijke kwaliteitsdocumenten en zorgpaden.  

Onze zekerheden voor jouw en je kind

 • Jouw vraag is uitgangspunt in de zorg die wij bieden, waarbij wij samen met jullie de verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van de veiligheid van jou en de baby. Dit betekent dat we samen met jou bepalen welke zorg en begeleiding je krijgt. Daarbij houden we rekening met je partner en/of andere direct betrokkenen.
 • Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op de professionals van de Martini Geboorte Groep. Daarbij is voor jou altijd duidelijk wie jouw aanspreekpunt is. 
 • Je weet vooraf hoe de controles en zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraamperiode geregeld zijn en op welke professional je een beroep kunt doen. Dat maakt dat je weet wat je van wie kunt verwachten.
 • Bij alle professionals van de Martini Geboorte Groep krijg je een uitgebreid intakegesprek waarin vaste onderwerpen aan de orde komen. Dit heeft voor jou als voordeel dat je vanaf het begin goed bent geïnformeerd en wij vanaf het begin de juiste gegevens over jouw situatie hebben.
 • Je krijgt eenduidige voorlichting over zwangerschap, bevallen en kraamperiode. Deze voorlichting geven professionals van de Martini Geboorte Groep samen en is ook terug te vinden op de website van Martini Geboortezorg.
 • Je krijgt zorg die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en die is gebaseerd op de nieuwste inzichten. Daarvoor hebben wij kwaliteitsindicatoren opgesteld en is registratie in het kwaliteitsregister van  de beroepsvereniging voor alle professionals verplicht.
 • Om de beste zorg te bieden, werken wij continu aan verbeteringen. Dat doen we door in diverse overlegvormen de zorg met elkaar te evalueren. Ook doen wij in de verloskundige praktijken en in het ziekenhuis structureel onderzoek naar cliëntervaringen. 
 • Jouw gegevens worden altijd adequaat mondeling en schriftelijk overgedragen. Er zijn korte lijnen tussen de professionals, waardoor tussentijds overleg zo adequaat mogelijk verloopt. Deze samenwerking en continuïteit is een waarborg voor veilige zorg.
 • Je kunt erop rekenen dat de geboortezorg efficiënt is georganiseerd. Dat betekent dat je altijd nog dezelfde dag bij een van de professionals terecht kunt als dat nodig is en afspraken zoveel mogelijk worden gecombineerd.  Ook als je ervoor kiest in het ziekenhuis te bevallen (of daar om medische redenen naar toe gaat), vindt jouw bevalling plaats in een huiselijke, comfortabele omgeving, waar je partner kan blijven overnachten en bezoek altijd welkom is. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de baby bij jou op de kamer blijft (tenzij medische redenen dit niet mogelijk maken).
 • Je kunt erop vertrouwen dat in acute situaties 24/7 een verloskundige professional in het Martini Ziekenhuis aanwezig is die voldoet aan de eisen van de NVOG voor acute verloskundige zorg.  Voor nazorg neemt de verloskundige of gynaecoloog ruim de tijd.

Expertisecentrum Moeder&Kind

 • Jouw vraag, onze zorg

 • Samenwerking in Martini Geboorte Groep

 • Ruggenprik bij bevalling

 • Natuurlijke keizersnede, ook in geval van spoed

Expertisecentrum Moeder&Kind

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.