Delen via , of LinkedIn of Mail.

Deskundigheid en patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is de waardering voor de zorg en service die patiënten van het Martini Ziekenhuis ervaren. Ervaringen van patiënten geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis.

Patiënttevredenheid afdeling Verloskunde

Patiënten die zijn bevallen in het Martini Ziekenhuis beoordelen de geleverde zorg met een gemiddeld cijfer van 8.6.

Dit rapportcijfer zijn gebaseerd op de waardering van 80 patiënten die in het Martini Ziekenhuis in de periode januari t/m maart 2018 zijn bevallen.

Hoe tot stand gekomen?
De patiënttevredenheid is gebaseerd op de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality Index). Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De CQI-resultaten worden door het Martini Ziekenhuis gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekwaamheid
Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van de specialisten en verloskundigen die in het Martini Ziekenhuis werkzaam zijn. Deze gegevens meten wij door jaarlijks bij te houden hoeveel patiënten zijn bevallen.

Aantal bevallingen in het Martini Ziekenhuis in 2017

2.412

Waarvan natuurlijke keizersnede

419

Waarom belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat naarmate een specialist of klinisch verloskundige meer bevallingen uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Gouden Smiley

De afdeling heeft een Gouden Smiley van Stichting Kind en Ziekenhuis ontvangen als kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg. Dit zijn de criteria waarop we beoordeeld zijn: 

 • ouders mogen 24 uur per dag bij hun kind zijn
 • er is open communicatie met ouders en kinderen
 • begeleiding en informatie past bij leeftijd en niveau van het kind
 • een ouder kan bij het kind zijn als het onder narcose gaat
 • een ouder kan op de uitslaapkamer zijn als het kind bijkomt
 • alles is erop gericht pijn en ongemak tegen te gaan
 • we geven veel aandacht aan ontspanning en afleiding.
 • het kind met respect, tact en begrip wordt benaderd.
 • opname volgt alleen als de zorg thuis, in dagbehandeling of 
  poliklinisch niet gegeven kan worden.
 • op de kinderafdeling werken verpleegkundigen die de opleiding 
  tot kinderverpleegkundige hebben gevolgd of hiervoor in opleiding zijn.
 • we staan voor optimale samenwerking tussen de diverse disciplines, 
  waarbij wordt gestreefd naar continuïteit van zorg. Kind en gezin 
  staan centraal. 

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is één van de zeven Santeonziekenhuizen. Samen werken we aan het continue verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam 'Zorg voor Uitkomst' indicatorensets ontwikkeld die gericht zijn op het meten en vergelijken van het behandelresultaat.

Uw zekerheden:

 1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
 2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
 3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
 4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
 5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
 6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.Expertisecentrum Moeder&Kind

 • Jouw vraag, onze zorg

 • Samenwerking in Martini Geboorte Groep

 • Ruggenprik bij bevalling

 • Natuurlijke keizersnede, ook in geval van spoed

Expertisecentrum Moeder&Kind

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.