Delen via , of LinkedIn of Mail.

Bevallen in het Martini Ziekenhuis

Een bevalling is een unieke gebeurtenis in je leven. Daarom probeert het Martini Ziekenhuis om van elke bevalling een positieve en persoonlijke beleving te maken. Dit doen we door goed naar de zwangere en haar partner te luisteren en de zorg af te stemmen op jullie wensen. De zwangere vrouw en haar partner hebben daarbij zoveel mogelijk eigen regie, op de verloskamer en op verpleegafdeling.

Poliklinische bevalling

Een poliklinische bevalling is een bevalling die plaatsvindt in de verloskamers van het ziekenhuis, maar onder begeleiding van de eigen verloskundige. Het voordeel is dat wanneer er tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat, de zorg direct aan de gynaecoloog kan worden overgedragen.

Klinische bevalling

Veel zwangere vrouwen beginnen hun zwangerschapscontrole bij de verloskundige of huisarts. In de loop van de zwangerschap kan er een reden zijn dat je naar het ziekenhuis wordt verwezen. Door bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, twijfels over de groei van de baby of minder leven voelen.

Soms kun je na één of meerdere controles in het ziekenhuis terug naar je eigen verloskundige en beval je onder haar begeleiding. Het kan ook zijn dat je onder controle van het ziekenhuis blijft en er een medisch noodzakelijk reden is om onder begeleiding van een klinisch verloskundige of gynaecoloog te bevallen. Dan is er sprake van een klinische bevalling.

Martini Geboorte Groep

Onder de naam Martini Geboorte Groep werkt het Martini Ziekenhuis intensief samen met 9 verloskundigenpraktijken en 2 kraamzorgorganisaties. In de Martini Geboorte Groep staan we als één team klaar voor de zwangere vrouw en haar partner. Samen bieden we de juiste begeleiding en zorg op het juiste moment. Daarbij zijn de wensen van jou en je partner uitgangspunt en staat de veiligheid van jou en de baby altijd voorop. Met elkaar dragen we eraan bij dat je zwangerschap, bevalling en kraamtijd een positieve ervaring is.

Expertisecentrum Moeder&Kind

  • Jouw vraag, onze zorg

  • Samenwerking in Martini Geboorte Groep

  • Ruggenprik bij bevalling

  • Natuurlijke keizersnede, ook in geval van spoed

Expertisecentrum Moeder&Kind

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.