Delen via , of LinkedIn of Mail.

Kwaliteit en uitkomsten

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij heup- en knieoperaties is niet overal gelijk. Als u een probleem heeft met uw heupen of knieën, wilt u de beste zorg. En daarom kiest u voor het Martini Ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis voert in Noord-Nederland veel heup- en knieoperaties uit en levert kwalitatief uitstekende zorg.

Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid is de waardering voor de zorg en service die patiënten van de polikliniek Orthopedie ervaren. Ervaringen van patiënten geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis. 

Patiënttevredenheid zorg bij heup- en/of knieproblematiek
Patiënten die behandeld zijn in het Martini Ziekenhuis beoordelen de geleverde zorg op de polikliniek Orthopedie met een gemiddeld cijfer van 8.1. Dit rapportcijfer is gebaseerd op de waardering van 106 patiënten in de periode van januari 2018 tot juli 2018 die in het Martini Ziekenhuis onder behandeling waren.

Hoe tot stand gekomen?
De patiënttevredenheid is gebaseerd op de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. De CQI-resultaten worden door het Martini Ziekenhuis gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

PROMs
Ons behandelteam wil graag weten of u als patiënt tevreden bent over de geplaatste gewrichtsprothesen. We meten dit met vragenlijsten. Deze vragenlijsten heten in het Engels: Patient Reported Outcome Measures, afgekort PROMs. PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de operatie, het herstel, de kwaliteit van de gebruikte prothese en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis. Ondergaat u een heup- of knieoperatie, dan krijgt u voor- en na de operatie een vragenlijst toegestuurd. Uw behandelaar registreert de uitkomsten van de PROMs-vragenlijsten in de LROI (Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten). Doordat alle ziekenhuizen dit doen kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Op de website Zorg voor beweging vindt u patiëntinformatie (inclusief een uitleganimatie) over PROMs-vragenlijsten.

Veel patiënten die een vragenlijst toegestuurd, nemen deel aan het het onderzoek. Op onze polikliniek zijn er medewerkers beschikbaar die patiënten kunnen bellen als zij problemen ervaren tijdens het invullen van de vragenlijsten of als zij na de operatie contact een vraag of een probleem ervaren. Zo proberen we ook na de operatie de benodigde zorg te leveren.

Ook analyseren we de binnengekomen data op patiënt- en groepsniveau met als doel het verkrijgen van inzicht. Hiermee willen we de zorg en kwaliteit verder optimaliseren.

Spiegelgesprekken
Op basis van ervaringen en meningen van patiënten zijn we elke dag bezig om de zorg verder te verbeteren. Eén van de instrumenten die wij hiervoor inzetten is het spiegelgesprek. Bij een spiegelgesprek vertellen (ex-)patiënten hoe zij het traject van polikliniek tot na ontslag uit het ziekenhuis in het Martini Ziekenhuis hebben beleefd. Het gesprek vindt plaats onder begeleiding van twee onafhankelijke gespreksleiders. De afdeling Orthopedie streeft ernaar om tweejaarlijks een spiegelgesprek te organiseren voor waardevolle feedback van patiënten.

Bekwaamheid
Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van de orthopeden en verpleegkundigen die binnen het specialisme Orthopedie werkzaam zijn en die zich bezig houden met heup- en knieoperaties. Deze gegevens meten wij door jaarlijks onder andere bij te houden hoeveel patiënten behandeld worden en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Aantal patiënten die een heupprothese kregen: 801

Aantal patiënten die een knieprothese kregen: 639

Waarom belangrijk?
Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat  als een specialist meer heup- of knieoperaties uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

Samenwerking in Santeon-verband
Het Martini Ziekenhuis is één van de zeven Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het continue verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren maken we gebruik van de Value-Based Health Care (VBHC)methode. Ondersteund door patiënt- en arts-relevante indicatoren, (zoals overleving, complicaties, kwaliteit van leven), en door procesindicatoren en kosten, brengen we teams bij elkaar die resultaten en (behandel)processen analyseren en op basis daarvan doelstellingen en verbeteringen afspreken. Verbeteren kun je namelijk niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om te weten of je het als arts goed of minder goed doet.

Weinig complicaties en kortere opnameduur bij heupoperaties
De Santeon ziekenhuizen hebben onder andere samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor patiënten met heupartrose. Er is onderzoek gedaan naar patiënten die een nieuwe heup hebben gekregen. Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven na een heupoperatie. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan namelijk leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur bij een primaire heupvervanging met 17% teruggebracht. Ook laten alle Santeon ziekenhuizen lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie. Lees meer over dit onderzoek en de resultaten: https://www.santeon.nl/betere-zorg-voor-heupartrose-patienten/.

Uw zekerheden:

 1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
 2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
 3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
 4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
 5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
 6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Expertisecentrum
Heup en Knie

 • Uitstekende kwaliteitsuitkomsten

 • Snel herstel door het Rapid Recovery zorgpad

 • Zeer ervaren en deskundige artsen

 • Handige Orthopedie-app voor patiëntenvoorlichting

 • Zorg op maat en individuele aandachtExpertisecentrum Heup en Knie

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.