Delen via , of LinkedIn of Mail.

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij hand- en polschirurgie is niet overal gelijk. Als u een probleem heeft met uw hand of polsgewricht, wilt u de beste zorg. En daarom kiest u voor het Martini Ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis behandelt veel mensen in Noord-Nederland met problemen aan de handen en/of polsen en levert kwalitatief uitstekende zorg.

Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid is de waardering voor de zorg en service die patiënten van de polikliniek Plastische Chirurgie ervaren. Ervaringen van patiënten geven ons waardevolle inzichten en bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen ervaringen van onze patiënten, nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor een ziekenhuis. 

Patiënttevredenheid zorg bij hand- en/of polsproblematiek
Patiënten die behandeld zijn op de polikliniek Plastische Chirurgie van het Martini Ziekenhuis beoordelen de geleverde zorg op de polikliniek met een gemiddeld cijfer van 8.3.

Dit rapportcijfer is gebaseerd op de waardering van 96 patiënten in de periode van januari 2018 tot juli 2018 die in het Martini Ziekenhuis onder behandeling waren.

Hoe tot stand gekomen?
De patiënttevredenheid is gebaseerd op de uitkomsten van de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten met de zorg. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. De CQI-resultaten worden door het Martini Ziekenhuis gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekwaamheid
Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van de handchirurgen en handtherapeuten die op de poli Plastische Chirurgie werkzaam zijn. Deze gegevens meten wij door jaarlijks bij te houden hoeveel patiënten behandeld worden en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

Aantal patiënten voor diagnose: 2133

Aantal patiënten die operatie aan hand en/of pols ondergingen: 452

Aantal patiënten die handtherapie volgden: 881

Waarom belangrijk?
Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de mate van ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat  als een specialist meer behandelingen voor de handen en polsen uitvoert, hij meer bekwaam wordt en de kans op een goed resultaat voor de patiënt groter is.

In het Martini Ziekenhuis werken vijf plastisch chirurgen die zich hebben gespecialiseerd in de handchirurgie. Zij hebben allemaal een prestigieuze opleiding gevolgd bij Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) en zijn daarmee gecertificeerde handchirurgen. Ook de handtherapeuten van het Martini Ziekenhuis hebben een specialistische opleiding van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) gevolgd en zijn gecertificeerde handtherapeuten. Daarom bent u in het Martini Ziekenhuis gegarandeerd van de best mogelijke zorg bij uw hand- en/of polsproblemen.

Samenwerking in Santeon-verband
Het Martini Ziekenhuis is één van de zeven Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het continue verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam 'Zorg voor Uitkomst' indicatorensets ontwikkeld die gericht zijn op het meten en vergelijken van het behandelresultaat.

Uw zekerheden:

 1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
 2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
 3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
 4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
 5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
 6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Expertisecentrum Hand en Pols

 • Gecertificeerde handchirurgen

 • Gespecialiseerde handtherapeuten

 • Uitstekende kwaliteit van zorg

 • Moderne technieken en onderzoeksapparatuur

 • Multidisciplinaire zorg met o.a. een radioloog


Expertisecentrum Hand en Pols

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.