Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat zijn brandwonden?

Een brandwond is een gedeeltelijke of een volledige beschadiging van de huid die wordt veroorzaakt door inwerking van warmte, een chemische stof of elektriciteit, gedurende een bepaalde tijd, boven een bepaalde temperatuur.

Er zijn diverse oorzaken voor het ontstaan van een brandwond:

 • Zonverbranding, geen wond maar een ontstekingsreactie van de huid
 • Hete vloeistofverbranding, een blaar of een zeer pijnlijke wond door bijvoorbeeld een ongeluk met heet water
 • Contactverbranding, een blaar of een zeer pijnlijke wond door het aanraken van een heet voorwerp
 • Vuur/vlamverbranding, een (diepe) wond door contact met een (steek)vlam
 • Verbranding door elektriciteit, (diepe) wonden door de inwerking van elektriciteit
 • Chemische verbranding, een wond door de inwerking van een chemische stof

Gevolgen voor de huid
De huid is uw grootste orgaan en beschermt tegen infecties en regelt de lichaamstemperatuur en het vocht in uw lichaam. Uw huid bestaat uit twee lagen: de opperhuid (epidermis) en de lederhuid (dermis). Onder de huid zit de onderhuidse vetlaag. Gaat de huid stuk, dan ontstaat er een wond. Gaat die huid stuk door warmte (vlammen, hete vloeistoffen) elektriciteit of een chemische stof, dan ontstaat er een brandwond. Een brandwond is dus een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid.

Ernst van de brandwond
Hoe erg de brandwond is, is afhankelijk van de grootte, diepte en plaats van de brandwond. Ook uw leeftijd en bijkomende letsels spelen een rol. Het lichaam kan de opperhuid wel herstellen, maar als de lederhuid is verloren, dan komt die niet meer terug.

Bij verbranding verliest de huid een deel van haar vitale functies. De gevolgen daarvan zijn:

 • Warmteverlies, het lichaam verliest veel warmte omdat de huid de temperatuur niet kan vasthouden
 • Vochtverlies, de huid kan het vocht niet tegenhouden
 • Infectiegevaar, waar de huid defect is, kan door inwerking van bacteriën een infectie ontstaan

Diepte van een brandwond
De diepte van een brandwond hangt af van verschillende factoren, zoals de temperatuur, de tijd dat de warmtebron inwerkt op de huid en de plaats van de verbranding op het lichaam. De diepte van de verbranding wordt aangeven in verschillende graden:

Eerstegraads verbranding
Bij een eerstegraads verbranding is de (opper)huid rood/roze gekleurd. De verbranding is droog, kan pijnlijk zijn en is soms wat opgezwollen. Een eerstegraads verbranding is te vergelijken met een ontstekingsreactie. Na een paar dagen verdwijnen de onaangename verschijnselen.

Een eerstegraads verbranding ontstaat wanneer je bijvoorbeeld te lang onbeschermd in de zon hebt gezeten. De huid is niet stuk en daarom noemen we het geen brandwond, maar een verbranding. Een eerstegraads verbranding kan erg pijn doen.

Kenmerken eerstegraads verbranding:

 • Geen wond, dus de huid is niet stuk
 • Soms wat opgezwollen
 • Rood en/of roze
 • Droog
 • Prikkelend tot pijnlijk

Tweedegraads brandwond
Er is een verschil tussen een oppervlakkige en een diepe tweedegraads brandwond. Voor mensen die niet in de zorg werken, is het verschil moeilijk te zien.

Kenmerken oppervlakkige tweedegraads brandwond:

 • Glanzend rood, roze
 • De opperhuid is beschadigd tot in de lederhuid
 • Nat
 • Blaren
 • Pijnlijk
 • Voelt soepel

Kenmerken diepe tweedegraads brandwond:

De lederhuid is meer aangetast dan bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond:

 • Rood/wit
 • Nat
 • Blaren
 • Pijnlijk
 • Voelt soepel

Derdegraads verbranding 

Bij een derdegraads brandwond zijn zowel de opperhuid als de lederhuid volledig beschadigd tot in het onderhuids vetweefsel. Een derdegraads brandwond is nauwelijks pijnlijk omdat de zenuwen zijn aangetast. Wel zit er vaak een pijnlijke tweedegraads wond omheen.

Kenmerken derdegraads brandwond:

 • Zowel de opperhuid als de lederhuid zijn volledig beschadigd tot in het onderhuids vetweefsel
 • Wit, beige tot donkerbruin
 • Droog, leerachtig
 • Nauwelijks pijnlijk
 • Is stug

Gevolgen van brandwonden
Na de behandeling van diepe brandwonden ontstaan littekens. Daarmee staan mensen met brandwonden voor een grote uitdaging: leven met littekens. Dit heeft impact op het sociale leven. Daarnaast kunnen brandwondenlittekens zorgen voor lichamelijke beperkingen.
Littekens rekken niet mee waardoor soepel bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Vaak ondergaan mensen met brandwondenlittekens meerdere hersteloperaties.

Littekens
Na de behandeling van diepe brandwonden ontstaan littekens die niet meer weggaan. Nadat mensen met brandwonden uit het ziekenhuis worden ontslagen, begint daarom de grote uitdaging: leven met littekens.

Naast de impact van littekens op het sociale leven, kunnen mensen met brandwondenlittekens last krijgen van lichamelijke beperkingen. Littekens rekken niet mee waardoor soepel bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Hersteloperaties blijven dan een vast onderdeel van het leven.

Pijn
Eerstegraads verbrandingen en tweedegraads brandwonden zijn bijzonder pijnlijk. Hoe uitgebreider de verbranding, hoe slechter de gemoedstoestand van het slachtoffer is. Hij of zij voelt zich angstig, ellendig en heeft veel pijn. Maar bij een derdegraads brandwond ervaart het slachtoffer minder pijn dan je zou verwachten. Het slachtoffer ziet de paniek van de omgeving, maar kan dat als overdreven zien. Verwondering over de beschadigde huid en vellen die loslaten en de paniek die daarmee gepaard gaat, heeft veel effect op de reacties van het slachtoffer.

Shock
Bij uitgebreide verbrandingen kan er een shock optreden. De symptomen hiervan kunnen zich bij uitgebreide verbrandingen al na enkele uren openbaren. Het bewustzijn van het slachtoffer zal door zuurstoftekort verminderen. Hij of zij zal verward of suf reageren en geagiteerd en zelfs agressief worden. Het slachtoffer is prikkelbaar en kan een tinteling in de vingers voelen.

Bewustzijn tijdens het ongeval
Een slachtoffer met uitgebreide verbrandingen heeft het ongeval vaak zeer bewust meegemaakt. Reacties tijdens het ongeval, zoals paniek, geschreeuw, hulpeloosheid en doodsangst hebben een diepe invloed op het slachtoffer. Hij of zij heeft het vuur op zich af zien komen of merkte dat zijn kleren in brand vlogen en heeft de hevige pijn en de paniek direct gevoeld. Maar ook de confrontatie met de heftige reacties van anderen tijdens het ongeval heeft grote invloed op het gedrag en de gemoedstoestand van het slachtoffer.

Expertisecentrum brandwonden

 • Veel aandacht voor psychosociale effecten

 • Persoonlijke zorg op maat

 • Innovatief met moderne faciliteiten

 • Brede samenstelling behandelteam

Expertisecentrum brandwonden

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.