Delen via , of LinkedIn of Mail.

Innovatie, opleiding en onderzoek

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Daarmee is het één van de 28 STZ-ziekenhuizen. Zij onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Daarbij heeft het Martini Ziekenhuis een belangrijke topreferente functie toegewezen gekregen van de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namelijk  het verzorgen van de brandwondenzorg voor Noord- en Oost-Nederland en het aangrenzend gebied in Duitsland.

Innovatieve zorg
Bij de behandeling van ernstige brandwonden maakt Brandwondencentrum Groningen veelal gebruik van innovatieve technieken. Voorbeelden daarvan zijn o.a. Virtual Reality bij pijnbestrijding en het Laser Doppler Imager-onderzoek voor het bepalen van de diepte van de brandwonden.

Medisch Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Brandwondencentrum Groningen lopen diverse medisch wetenschappelijke onderzoeken en is daarvoor aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN). Door onderzoek wil de VSNB de behandeling van brandwondenpatiënten verbeteren, de kennis over brandwondenzorg vergroten en de kwaliteit van brandwondenonderzoek verhogen. Bij deze projecten werkt de VSBN nauw samen met verschillende andere nationale en internationale universitaire onderzoeksgroepen. Het onderzoek van de VSBN kent vier onderzoeksprogramma’s:

  • Klinisch onderzoek
  • Preklinisch onderzoek
  • Psychosociaal onderzoek
  • Epidemiologie en registratie

Meer informatie hierover vindt u op de website de VSBN (ook wel ADBC).

Educatie en training
De VSBN werkt ook met de brandwondencentra samen  aan educatie en training. Zo ondersteunt de stichting in nauwe samenwerking met de Martini Academie en Brandwondencentrum Groningen de opleiding tot brandwondenverpleegkundige. Dit is een opleiding tot gespecialiseerd brandwondenverpleegkundige.

Expertisecentrum brandwonden

  • Veel aandacht voor psychosociale effecten

  • Persoonlijke zorg op maat

  • Innovatief met moderne faciliteiten

  • Brede samenstelling behandelteam

Expertisecentrum brandwonden

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.