Delen via , of LinkedIn of Mail.

Tolk

Interpreter

Patients that do not speak Dutch or have problems with the language may request an interpreter. The interpreter will ensure that you and the nurse or doctor will better understand each other. You can make the request at the department where you have an appointment or where you have been admitted. Please state clearly in what language you wish to express yourself, so that the right interpreter is requested at the Interpreter and Translation Centre the Netherlands. You will not be charged for this service.

Status of asylum seeker

If you have an asylum seeker status with a registration card (‘RZA’), please clearly state this with your request. This entails a different procedure for the request at the hospital. You may also arrange for an interpreter yourself by contacting the Dutch Council for Refugees. A volunteer of this foundation may possibly assist you with interpreting. This does not involve any costs.

Tolk

Voor patiënten die geen Nederlands spreken of moeite hebben met de taal, is er de mogelijkheid om een tolk aan te vragen. Deze zorgt ervoor dat u en de verpleegkundige of arts elkaar goed begrijpen. U kunt uw aanvraag doen bij de afdeling waar u een afspraak heeft of waar u opgenomen bent. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan in welke taal u zich goed kunt uitdrukken, zodat de juiste tolk wordt aangevraagd bij Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. Aan deze service zijn voor u geen kosten verbonden.

Status van asielzoeker

Heeft u een status van asielzoeker met een registratiepas (RZA), geef dit dan duidelijk aan bij uw aanvraag. Er geldt dan namelijk een andere procedure voor de aanvraag door het ziekenhuis. U kunt ook zelf een tolk regelen door contact opnemen met Vluchtelingenwerk Nederland. Mogelijk kan een vrijwilliger van deze stichting u bijstaan in het tolken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.