Delen via , of LinkedIn of Mail.

Voor de eerste keer in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op de eerste keer dat u naar het ziekenhuis komt. Gebruik daarvoor onder meer de patiëntveiligheidskaart.

Melden

U meldt zich bij de receptie in de centrale hal of de balie bij ingang West om een ziekenhuispas te laten maken. Als u al een ziekenhuispas heeft, dan gaat u rechtstreeks naar de polikliniek waar u een afspraak heeft, tenzij uw adres of telefoonnumer is gewijzigd (dan is het nodig dat u bij de receptie een nieuwe ziekenhuispas laat maken). Voor een ziekenhuisopname meldt u zich altijd bij de receptie in de centrale hal. De medewerker van de receptie verwijst u dan naar de afdeling waar u wordt verwacht. Als u het prettig vindt, kan een van de gastvrouwen u begeleiden.

Identiteitsbewijs

Voor het maken van een ziekenhuispas moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs) en registreren wij uw burgerservicenummer. Het bewijs wordt gescand en vergeleken met de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie, het ziekenhuis bewaart geen kopie.

Met foto

Op de ziekenhuispas is ruimte voor uw foto, zodat duidelijk is dat deze pas úw pas is. De receptionist vraagt daarom of een foto van u mag worden gemaakt. De foto wordt ook gebruikt voor het elektronisch patiëntendossier, zodat uw arts beter kan zien welke patiënt bij de gegevens in het dossier hoort. Verder is de foto zichtbaar voor zorgverleners die via het Zorgverlenersportaal uw gegevens in het Martini Ziekenhuis mogen inzien. Voor het uitwisselen van deze gegevens moet u wel toestemming hebben verleend. De foto wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

U kunt aangeven dat u liever geen foto op uw ziekenhuispas wilt. Heeft u geen foto op uw ziekenhuispas, dan is het nodig dat u zich altijd met een identiteitsbewijs kunt identificeren. Meer informatie over de identificatieplicht en de registratie van het burgerservicenummer vindt u op www.sbv-z.nl.

Behandelaars

Omdat wij een topklinisch opleidingsziekenhuis zijn, komt u in ons ziekenhuis verschillende behandelaars tegen:

  • De medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Deze arts overlegt met u welke onderzoeken en behandeling nodig zijn.
  • Sommige taken worden overgenomen door een arts in opleiding tot specialist (AIOS), kliniekarts, coassistent, verpleegkundig specialist of physician assistant.
  • De operatie wordt mogelijk door een arts-assistent uitgevoerd.
  • Op de verpleegafdeling zijn verpleegkundigen uw directe aanspreekpunt. Zij werken nauw samen met de andere behandelaars, en zorgen voor een goede afstemming van onderzoek en behandeling.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.