Delen via , of LinkedIn of Mail.

Voor de eerste keer in het ziekenhuis

Komt u voor de eerste keer in het ziekenhuis, meldt u zich dan bij de balie in de centrale hal of de balie bij ingang West om een ziekenhuispasje te laten maken. Voor het maken van een ziekenhuispas moet u zich kunnen identificeren met een geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs) en registreren wij uw burgerservicenummer. Het bewijs wordt gescand en vergeleken met de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie, het ziekenhuis bewaart geen kopie.

Op de patiëntenpas is ruimte voor uw foto, zodat duidelijk is dat deze pas úw pas is. De receptionist vraagt u daarom of een foto van u mag worden gemaakt. De foto wordt ook gebruikt voor het elektronisch patiëntendossier, zodat uw arts beter kan zien welke patiënt bij de gegevens in het dossier hoort. De foto is ook zichtbaar voor zorgverleners die via het Zorgverlenersportaal uw gegevens in het Martini Ziekenhuis mogen inzien. Voor het uitwisselen van die gegevens moet u wel toestemming hebben verleend. De foto wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Meestal is het mogelijk om de foto van uw ID-bewijs te gebruiken, dit is afhankelijk van de kwaliteit van de foto. De foto is niet verplicht, u kunt aangeven dat u liever geen foto op uw patiëntenpas wilt. Heeft u geen foto op uw pas, dan is het mogelijk dat u vaker om een ID-bewijs wordt gevraagd. Meer informatie over de identificatieplicht en de registratie van het burgerservicenummer vindt u op www.sbv-z.nl.

De receptionist wijst u de weg naar de locatie van uw afspraak. Als u het prettig vindt, kan een van de gastvrouwen u begeleiden.

Omdat wij een topklinisch opleidingsziekenhuis zijn, komt u in ons ziekenhuis verschillende behandelaars tegen:

  • De medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Deze arts overlegt met u welke onderzoeken en behandeling nodig zijn.
  • Sommige taken worden overgenomen door een arts in opleiding tot specialist (AIOS), kliniekarts, coassistent, verpleegkundig specialist of physician assistant.
  • De operatie wordt mogelijk door een arts-assistent uitgevoerd.
  • Op de verpleegafdeling zijn verpleegkundigen uw directe aanspreekpunt. Zij werken nauw samen met de andere behandelaars, en zorgen voor een goede afstemming van onderzoek en behandeling.

We raden u aan u goed voor te bereiden op uw afspraak in het ziekenhuis.
Onder het tabblad 'Voorbereiden' en in de blokjes 'Service' en 'Meer info' onderaan deze pagina vindt u enkele tips.