Verpleegafdeling Chirurgie (4D)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Deze verpleegafdeling is een chirurgische afdeling waar patiënten ter observatie of ter voorbereiding op een operatie worden opgenomen.

Bezoektijden

Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat onze patiënten rusten tussen 13.00 en 14.00 uur.

Het Martini Ziekenhuis beschikt over twee chirurgische verpleegafdelingen, die onderling intensief met elkaar samenwerken. Verpleegafdeling 4D biedt zorg aan patiënten die een operatie ondergaan of zijn opgenomen ter observatie. Op 4D worden voornamelijk patienten opgenomen met vaatproblemen, traumatologie en mammachirugie. Er wordt samengewerkt met het Borstcentrum. Daarnaast komen er patienten voor een algemeen chirurgische ingreep.

Verpleegafdeling 4D is door de veelheid aan ingrepen en specialismen een flexibele afdeling waarin de individuele zorgvraag van de patiënt vooropstaat. Verbeteren van de kwaliteit van zorg heeft dagelijks de aandacht. Zo bellen wij iedere patiënt een aantal dagen na ontslag om te kijken of er nog vragen zijn en hoe de zorg ervaren is.

Verpleegafdeling 4D is een leerafdeling. Dat betekent dat u ook stagiairs aan het bed kunt krijgen. Zij zijn gekoppeld aan een verpleegkundige en werken daardoor altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.