Verpleegafdeling Kinderen (2G)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op deze verpleegafdeling verblijven kinderen in de leeftijd van drie maanden tot achttien jaar. De vraag van kind & gezin is uitgangspunt.  Dit betekent dat we samen bepalen welke zorg en begeleiding kind en gezin krijgen. 

Bezoektijden

Ouders mogen 24 uur per dag bij hun zieke kind zijn. Broertjes, zusjes en anderen zijn welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.


Verpleegafdeling kinderen

Uw kind wordt alleen opgenomen op de verpleegafdeling Kinderen als de zorg thuis, in dagbehandeling of poliklinisch niet gegeven kan worden. De afdeling heeft een-, twee- en vierpersoonskamers. Ons streven is om kinderen in dezelfde ontwikkelingsfase en/of leeftijd bij elkaar op een kamer te plaatsen.

24 uur per dag bij uw kind

Als ouder kunt u 24 uur per dag bij uw kind zijn, dus ook blijven slapen. Wij zorgen voor een bed en linnengoed op de kamer van uw kind en voor een ontbijt. Als u kiest voor rooming-in, kunt u dit op de opnamedag melden aan de verpleegkundige. Kunt u niet 24 uur bij uw kind zijn? Bespreek dan wanneer u komt en welke zorg u zelf aan uw kind wilt geven.

Voorbereiding

Bij een geplande afspraak of opname is het belangrijk dat u thuis al begint met voorbereiden door uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren en waarom. Op de opnamedag bereiden wij uw kind voor op onderzoeken of ingrepen door bijvoorbeeld samen een voorbereidingsfotoboek te bekijken.

Dit kunt u zelf gebruiken in de voorbereiding: 

Vooraf kijken

Samen met uw kind vooraf komen kijken, is altijd mogelijk. Maak hiervoor een afspraak via vraaghetaanmartentini@mzh.nl of tel. (050) 524 6410. U kunt de kennismaking en rondleiding combineren met een eventuele afspraak voor het preoperatief spreekuur.

Besmettingsgevaar

Zieke kinderen raken makkelijk besmet. Wie verkouden is, koorts of diarree heeft of onlangs in aanraking is geweest waterpokken en rode hond, mag daarom niet op bezoek komen. 

Dossier

Wij bewaren de persoonlijke en medische gegevens van uw kind in een dossier. Hierin staat informatie over onderzoek, diagnose en behandeling. Als ouder kunt u het dossier van uw kind inzien en als u dat wilt een kopie krijgen van (een deel) van het dossier. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook zelf hun dossier inzien. Een kind jonger dan 12 jaar mag nog niet zelf beslissen over een onderzoek of behandeling. Dat doet u als ouder. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen meebeslissen; bij deze leeftijd is voor behandeling of onderzoek toestemming van ouder én kind nodig. Vanaf 16 jaar mag een kind zelf beslissen; dan is uw toestemming als ouder niet meer nodig.

Privacy

Hulpverleners die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, moeten vertrouwelijk omgaan met de gegevens van uw kind. Zij mogen geen informatie doorgeven aan hulpverleners, familie of vrienden. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan mag de hulpverlener u als ouder geen informatie geven over de gezondheidstoestand van uw kind als uw kind dat zelf niet wil.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.