Verpleegafdeling Interne Geneeskunde (2C)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde worden patiënten opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van algemene klachten die te maken (kunnen) hebben met de inwendige organen, hormoon- en stofwisselingsziekten en oncologische aandoeningen. 

Bezoektijden

Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat onze patiënten rusten tussen 13.00 en 14.00 uur.


Gastvrouw bij het bed

Op deze verpleegafdeling liggen patiënten voor onderzoek en behandeling voor de volgende specialismen:  

  • Algemene Interne Geneeskunde
  • Endocrinologie
  • Oncologie
  • Hematologie

De verpleegafdeling heeft één-, twee- en vierpersoonskamers. Op een kamer wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat op een kamer zowel mannen als vrouwen worden opgenomen. Of iemand op een één- of tweepersoonskamer kan worden opgenomen is afhankelijk van de beschikbaarheid. Patiënten die ernstig ziek zijn hebben hierbij voorrang. Het kan ook voorkomen dat een patiënt gedurende de opname verhuist van kamer of plaats in de kamer.

Kwetsbare ouderen

Voor kwetsbare oudere patiënten kunnen wij het team Geriatrie om advies vragen. Deze zorgverleners kijken niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar onderzoeken ook welke invloeden psychische en sociale problemen hebben op het dagelijks functioneren. De patiënten kunnen als onderdeel van de behandeling naar de huiskamer. Deze huiskamer is van 10.00 tot 12.30 uur geopend.   

Ontslag en nazorg

Al op het moment van opname denken wij met u mee over wat nodig is als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Dat heeft voor u als voordeel dat u en uw naasten de tijd hebben om thuis de nodige voorbereidingen te treffen. Het kan prettig zijn om een naaste tijdens belangrijke gesprekken mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het opnamegesprek, de bespreking van uitslagen en het ontslaggesprek.

Bij patiënten die na de ziekenhuisopname andere zorg nodig hebben, schakelt de verpleegkundige het Transferpunt in. Dat is de afdeling die de zorg regelt die u na een ziekenhuisopname mogelijk nog nodig hebt. U kunt daarbij denken aan (een kortdurende) opname in het verpleeghuis of thuiszorg.   

Opleidingsziekenhuis

Onze zaalartsen zijn veelal in opleiding tot internist, cardioloog of longarts. Met hen heeft u dagelijks  contact tijdens uw opname. De specialist is als hoofdbehandelaar altijd op de achtergrond betrokken bij uw behandeling. Ook kunt u te maken krijgen met coassistenten. Zij werken altijd onder supervisie van de internisten.

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde is een leerafdeling. Dat betekent dat u ook verzorgd kunt worden door een stagiair Verpleegkunde. De stagiairs zijn gekoppeld aan een verpleegkundige en werken daardoor altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige.

Helpenden

Wij zetten helpenden in voor ondersteuning bij onder meer wassen, aankleden en eten. Dit heeft voor u als voordeel dat u extra verzorging en aandacht krijgt als u dat nodig heeft. 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.