Verpleegafdeling Urologie (4B)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op de verpleegafdeling Urologie wordt u voor meerdere dagen opgenomen voor een behandeling of operatie. Op de afdeling liggen ook patiënten van de specialismen Gynaecologie en KNO.

Bezoektijden

Bezoek is welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.

Urologie ontvangst

Op deze verpleegafdeling wordt u opgenomen voor een operatie die te maken heeft met

  • mannelijke geslachtsorganen (penis, prostaat, zaadleider, zaadballen)
  • urinewegen (nieren, urineleiders, urineblaas, plasbuis).

(Tijdelijke) incontinentieklachten

Patiënten die na een ingreep (tijdelijk) incontinentieklachten hebben, kunnen op de verpleegafdeling bezoek krijgen van de continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Zij geven onder meer advies over kathetergebruik en incontinentiemateriaal.

Psychosociale begeleiding

De verpleegkundig specialist kan op de verpleegafdeling extra psychosociale begeleiding bieden na ingrijpende urologische operaties.

Stomazorg

Patiënten die worden geopereerd aan blaaskanker en daarvoor een stoma (zijuitgang) krijgen, bezoeken enkele weken vóór de operatie de verpleegafdeling Urologie. Zij krijgen dan uitgebreide informatie van de afdelingsverpleegkundige die stomazorg als aandachtsgebied heeft.  

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.