Transferpunt voor Nazorg

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Het Transferpunt voor Nazorg is de afdeling waar iedereen die vragen heeft over zorg na ziekenhuisopname, terecht kan voor informatie en (eventueel) bemiddeling.

Openingstijden

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt het Transferpunt voor Nazorg vinden in de centrale hal, rechts van de receptie. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.

Als u voor de ziekenhuisopname op het Preoperatief Spreekuur bent geweest, dan is daar al besproken welke nazorg u nodig heeft. De verwachte nazorgvraag nemen wij op in uw zorgdossier, zodat de verpleegafdeling hiervan op de hoogte is. Op de eerste dag van uw ziekenhuisopname bepalen wij wanneer u weer naar huis gaat (de zogenoemde voorlopige ontslagdatum). U en uw naasten kunnen hier dan alvast rekening mee houden. Voor informatie over en/of bemiddeling bij nazorg kunnen u en/of uw naaste altijd terecht bij het Transferpunt voor Nazorg.

Dit regelt u zelf

Een aantal praktische zaken regelt u zelf als het gaat om nazorg:

  • Heeft u alleen huishoudelijke hulp nodig (en geen thuiszorg), dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit vooraf aan te vragen, zodat deze zorg aansluit op uw ziekenhuisverblijf.
  • Misschien heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis hulpmiddelen nodig, zoals krukken of een rolstoel. Of wilt u de hulpmiddelen die u in het ziekenhuis gebruikt, meenemen naar huis. In ons ziekenhuis vindt u een vestiging van Zorgwinkel Vegro, waar u dit kunt regelen. U kunt de hulpmiddelen bij elke vestiging van Vegro terugbrengen.
  • Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening zoals Tafeltje Dekje. Het is belangrijk dat u dit vooraf aanvraagt.
  • Met een personenalarmering kunt u thuis in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  • De verpleegkundige op het Preoperatief Spreekuur bespreekt vooraf met u welk vervoer naar huis nodig en mogelijk is. Als u gebruik moet maken van de taxi of ambulance, informeer dan bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding.
  • Omdat de wet- en regelgeving is aangescherpt, is niet alle zorg nog beschikbaar en wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg. Houdt u daar rekening mee. Kijk voor vrijwillige hulp ook eens op de website: www.wehelpen.nl.  

Dit regelt het ziekenhuis voor u

Tijdens uw opname in het ziekenhuis regelt de verpleegkundige op de verpleegafdeling de nazorgaanvraag. Dit kan gaan om

  • thuiszorg (ook als u voor de ziekenhuisopname al gebruik maakte van thuiszorg);
  • specialistische thuisverpleging;
  • en/of een (tijdelijk) verblijf in een verpleeghuis of zorghotel.

Als dat nodig is, komt de verpleegkundige van het Transferpunt voor Nazorg naar u toe om dit met u te overleggen. U kunt altijd aangeven welke thuiszorgorganisatie of instelling uw voorkeur heeft. Soms is het nodig een alternatief te kiezen. Als u dit alternatief niet accepteert, moet u zelf voor een passende oplossing zorgen voor de ontslagdatum.

Op de dag van ontslag is de nazorg altijd defintief geregeld. De afdelingsverpleegkundige is hiervan op de hoogte gebracht door de transferverpleegkundige en informeert u hierover.

Transmurale Zorgbrug

Kwetsbare ouderen (vanaf zeventig jaar) komen in aanmerking voor de Transmurale Zorgbrug als het team Geriatrie vaststelt dat een patiënt onzeker is over hoe de draad thuis weer veilig op te pakken. Samen met de naaste brengt het team Geriatrie in beeld welke begeleiding thuis nodig is. Hierover neemt het ziekenhuis contact op met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt vervolgens naar het ziekenhuis om kennis te maken en de begeleiding die thuis nodig is alvast in gang te zetten. Binnen 48 uur na vertrek uit het ziekenhuis (en zo nodig daarna nog een aantal keren) bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt in de thuissituatie om te kijken hoe het gaat en eventuele aanvullende zorg te regelen.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.