Polikliniek Psychiatrie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten.

Openingstijden

De polikliniek Psychiatrie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Wachttijd

Op de polikliniek Psychiatrie stelt de psychiater in een eerste gesprek samen met u vast wat uw klachten en problemen zijn. De reden van verwijzing heeft vaak te maken met de regelmatig voorkomende combinatie van psychische klachten en lichamelijke ziektes. Meestal gaat het om stemmingsstoornissen (somberheid), angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, of de gevolgen van chronische ziekten of een korte verwardheid tijdens opname. De behandeling bestaat altijd uit gesprekken maar vaak wordt ook medicatie voorgeschreven om de klachten sneller te laten verdwijnen. Er bestaat een nauwe samenwerking met de andere medisch specialisten in het Martini Ziekenhuis.

Voor een bezoek aan de polikliniek heeft u een geldige verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts. Dit is nodig als u wilt dat uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. In vrijwel alle gevallen verwijst uw arts u digitaal door en is hiermee voldaan aan de geldige verwijzing.
Als u tijdens uw opname in het ziekenhuis al contact heeft gehad met een van de psychiaters of de psychiatrisch verpleegkundigen, dan kan besloten worden na opname de behandeling poliklinisch voort te zetten.

Voor een eerste afspraak plannen wij drie kwartier. Het is raadzaam een lijstje met de door u gebruikte medicijnen mee te nemen. Heeft u nog andere afspraken in het ziekenhuis lopen, dan kunt u ervoor kiezen deze op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Vraagt u hiervoor onze secretaresse. Als u met spoed een afspraak nodig heeft, dan kan dat alleen in overleg met de huisarts of verwijzend arts.

Let op

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar van Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, AGIS of OZF) dan ontvangt u na het afronden van uw behandeling bij de afdeling Psychiatrie van het Martini Ziekenhuis of na een behandeljaar een rekening op uw huisadres. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de rekening (gedeeltelijk) vergoed.

Neem bij twijfel over uw polis, polisvoorwaarden en vergoedingen altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Ook als u niet bij Achmea bent verzekerd.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.