Polikliniek Diabetes

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op de polikliniek Diabetes werken internisten, verpleegkundig consulenten en diëtisten samen aan de behandeling en begeleiding van mensen met diabetes. De expertise van deze zorgverleners is gebundeld in het Expertisecentrum Diabetes.

Openingstijden

De polikliniek Diabetes is op werkdagen geopend van 8.00 tot 16.30 uur

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een chronische ziekte waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed is verhoogd. Ongeveer één op de zestien Nederlanders heeft te maken met deze ziekte. Diabetes is (nog) niet te genezen. Op de polikliniek Diabetes kunt u terecht voor alle zorg voor diabetes, onder meer met insulinepomp en glucosesensoren.

Expertisecentrum Diabetes

De zorg op de polikliniek Diabetes is gericht op de behandeling van complexe vormen van diabetes mellitus en het voorkomen van complicaties. De polikliniek Diabetes heeft hiervoor veel expertise in huis en profileert zich dan ook als Expertisecentrum Diabetes. De zorgverleners ondersteunen met hun deskundigheid en ervaring de zorg in de eerste lijn, onder meer door het aanbieden van scholing aan huisartsen en praktijkondersteuners. 

Speciale spreekuren en preoperatieve zorg

De polikliniek heeft multidisciplinaire spreekuren voor adolescenten (vanaf 18 - 23 jaar), mensen met een diabetische voet, met overgewicht en/of nierfalen. Op de polikliniek Gynaecologie is op dinsdagochtend een spreekuur voor diabetespatiënten met een wens om zwanger te worden en voor mensen met zwangerschapsdiabetes. Daarnaast worden alle diabetespatiënten die een operatie ondergaan vooraf gezien door verpleegkundig specialist; dit met het oog op het instellen van de medicatie. Verder is er een spreekuur voor patiënten die moeilijk in te stellen zijn op insuline; voor deze mensen kunnen wij mogelijk gebruik maken van een diagnostische sensor.  

Omgaan met diabetes

Het team op de polikliniek Diabetes besteedt veel aandacht aan het leren omgaan met diabetes in het dagelijks leven. Dit gaat niet alleen om het aanleren technieken en vaardigheden, maar juist ook om persoonlijke begeleiding als het gaat om kwaliteit van leven op de korte en langere termijn.

Het team bestaat uit internisten, verpleegkundig consulenten en diëtisten.

Dit zijn de verpleegkundig consulenten die deelnemen aan het team:

Dit zijn de diëtisten die deelnemen aan het team:

Als dat nodig is, wordt de hulp ingeroepen van een psycholoog, een verpleegkundig specialist (voor de diabetische voet) of een maatschappelijk werker. Jaarlijks vindt controle bij de oogarts plaats.

De intensieve multidisciplinaire samenwerking heeft als voordeel dat de diverse zorgverleners onderling goed afstemmen, waarbij u als patiënt centraal staat. Bovendien hoeft u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen, omdat we combinatieafspraken kunnen aanbieden.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.