POP-polikliniek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Uw huisarts, verloskundige of medisch specialist heeft u verwezen naar de POP-poli omdat u psychiatrische problemen hebt. Bij deze POP-polikliniek werken de drie specialismen Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde) samen. 

Openingstijden

Aanmelden voor de POP-polikiniek kan bij de polikliniek Gynaecologie, door huisarts of verloskundige.

U kunt samen met uw partner terecht bij de POP-poli. Hier zijn de drie specialisten aanwezig. Op basis van hun onderzoek volgt een advies. Dit advies zal zo snel mogelijk aan uw verwijzer gestuurd worden. Daarna bespreekt uw eigen huisarts, verloskundige of medisch specialist de voorgestelde behandeling met u.

Welke psychiatrische problemen kunnen er zijn?

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen er psychiatrische problemen optreden. Bij twee op de tien zwangeren en kraamvrouwen komt dat voor.

Dit psychiatrisch probleem kan zijn:

  • een depressieve stoornis
  • een paniekstoornis
  • een psychose na de bevalling
  • een depressie na de bevalling

Psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot verloskundige problemen. Na de bevalling kunnen ze een verstoorde moeder-kind band veroorzaken. Bovendien keren deze problemen vaak terug. Er kunnen psychiatrische problemen optreden tijdens de zwangerschap. Ook voor de zwangerschap kunnen er vragen zijn over medicijngebruik of psychische klachten tijdens de zwangerschap.

Wat zijn de risicofactoren?


Door de ingrijpende gevolgen voor moeder en kind is het belangrijk dat de zwangere, de kraamvrouw of haar omgeving de symptomen snel herkent. Dan kan er zo snel mogelijk hulp ingeschakeld worden. De onderstaande omschrijving van de risicofactoren kan een hulpmiddel zijn om klachten te herkennen.

Psychiatrische risicofactoren zijn:

  • een eerder doorgemaakte psychiatrische ziekteperiode bijvoorbeeld bij een vorige zwangerschap of bevalling
  • psychiatrische stoornissen in de familie
  • psychiatrische klachten met of zonder gebruik van psychiatrische medicijnen vóór de zwangerschap

Verloskundige risicofactoren zijn:

  • een ongeplande of ongewenste zwangerschap
  • een moeizaam of gecompliceerd verlopen eerdere zwangerschap of bevalling
  • algemene risico’s, zoals alleenstaand moederschap en een gebrekkig sociaal netwerkWij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.