Martini Niercentrum

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Het centrum is een volwaardige kliniek voor alle niergerelateerde aandoeningen. Het centrum biedt poliklinische zorg bij onder meer hypertensie en nierfalen. Daarnaast biedt het centrum op drie locaties (Groningen, Assen en Drachten) dialyse als nierfunctievervangende behandeling.

Bereikbaarheid

Maandag tot en met zaterdag tussen 7.30 en 22.00 uur via tel. (050) 524 5460
Daarbuiten via tel. (050) 524 5245 (dialyseverpleegkundige)

Dialysepatient

Op de polikliniek Nierziekten kunnen patiënten terecht voor onder meer nierfalen en hypertensie. Voor beide aandoeningen is een spreekuur waar de nefroloog en verpleegkundig specialist samenwerken aan onderzoek, behandeling en begeleiding.

Nierfalen

Bij nierfalen is in eerste instantie medicatie en een dieet nodig. Dialyse komt pas in beeld als nieren voor nog maar 10% functioneren. Bij dialyse wordt de filterfunctie van de nieren op een kunstmatige manier overgenomen. Afvalstoffen en overtollig vocht worden gescheiden uit het bloed. Dialyse geneest de nieren niet, het is een nierfunctievervangende behandeling.

Nierfunctievervangende behandelingen

Patiënten die dialyse als nierfunctievervangende behandeling krijgen, kunnen terecht op een van de drie locaties van het Martini Niercentrum: Groningen, Assen of Drachten. Deze locaties zijn in een ziekenhuis, waardoor aanvullende zorg altijd dichtbij is. Op alle locaties vindt behandeling plaats in een gastvrije, huiselijke omgeving waar de zorgvraag van de patiënt centraal staat.

Er zijn drie nierfunctievervangende behandelingen: hemodialyse, peritoneaal dialyse en niertransplantatie. 

  • Bij hemodialyse (HD) pompt een dialysemachine het te zuiveren bloed door een kunstnier. Patiënten komen drie keer per week naar het Niercentrum om drie tot vijf uur aan deze machine te liggen. Sinds 2012 kan dit ook gedurende vier nachten. Nachtdialyse is effectiever en minder belastend voor het lichaam.
  • Bij peritoneaal dialyse (PD) stroomt dialysevloeistof via een (operatief aangelegde) plastic lijn (katheter) in de buikholte om afvalstoffen en het teveel aan zouten en vocht af te voeren. Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) wordt dagelijks handmatig door de patiënt thuis gedaan. Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) vindt ook thuis plaats, maar dan door een machine waaraan de patiënt 's nachts gekoppeld is. Het Martini Niercentrum biedt voor peritoneaal dialyse unieke ondersteuning in samenwerking met thuiszorg.  
  • Niertransplantaties vinden altijd plaats in het UMCG. Het Martini Niercentrum coördineert de voorbereidende onderzoeken.

Specialisten en medewerkers

Aan het Martini Niercentrum zijn vijf nefrologen verbonden (internisten met bijzondere kennis van nierziekten en niervervangende behandelingen) en een verpleegkundig specialist verbonden:

De behandeling wordt uitgevoerd door dialyseverpleegkundigen. Gespecialiseerde diëtisten geven advies en voorlichting over voeding. Omdat dialyse een ingrijpende behandeling is, biedt de maatschappelijk werker ondersteuning en begeleiding.

Bekijk de voorlichtingsfilm voor meer algemene informatie over het Martini Niercentrum.