Medisch maatschappelijk werk

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Begeleiding en advisering bij praktische en psychosociale problemen die samenhangen met de ziekte, opname en/of medische behandeling en bij alle daaruit voortvloeiende veranderingen in het leven van patiënten en hun directe relaties.

Openingstijden

De medisch maatschappelijk werkers zijn van maandag tot en en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.

medisch maatschappelijk werker in gesprek met patient

De medisch maatschappelijk werker is deskundig op verschillende terreinen. Zij begeleidt u, geeft u informatie en advies of bemiddelt. Zij kan u bijvoorbeeld helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, bij het omgaan met uw ziekte en bij het nemen van besluiten. Ook kan de medisch maatschappelijk werker u praktisch behulpzaam zijn, bijvoorbeeld bij de praktische gevolgen van uw ziekte/beperking.

Uw specialist, een verpleegkundige of de verpleegkundig consulent kan u wijzen op de mogelijkheid van een gesprek met een medisch maatschappelijk werker. Als u daarvoor kiest zorgen zij ervoor dat er contact wordt gelegd. U kunt ook zelf het initiatief nemen en ons bellen. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.