Geriatrie-unit

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat gebeurt hier

Op de Geriatrie-unit worden kwetsbare oudere patiënten opgenomen als zij meerdere gezondheidsproblemen hebben. Op de afdeling is extra aandacht voor het behoud van zelfredzaamheid.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur. Bezoek is prettig, maar kan ook vermoeiend zijn. Wij vragen u daarom om (op een meerpersoonskamer) met niet meer dan twee mensen tegelijk bij de patiënt aan het bed zitten.

Algemeen

De Geriatrie-unit is gehuisvest op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde (2D). De unit is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van oudere patiënten die meerdere aandoeningen hebben en bij wie lichamelijke klachten worden versterkt door psychische problemen zoals geheugenverlies of somberheid. De geriater (dat is de medisch specialist die gespecialiseerd is in ouderengeneeskunde) is hoofdbehandelaar op de Geriatrie-unit. Dat betekent dat deze specialist voor u het aanspreekpunt is. Daarnaast kunnen andere medisch specialisten, zoals de cardioloog, de internist of de orthopeed, betrokken worden bij uw behandeling. Verder is de vaktherapeut beeldend betrokken bij de behandeling.


Onderstaand filmpje geeft een kijkje op de Geriatrie-unit.

Verwijzing

Als uw via de huisarts of de Spoedeisende Hulp in het Martini Ziekenhuis wordt opgenomen, gaan de betrokken medisch specialisten zorgvuldig na of opname op de Geriatrie-unit tot de mogelijkheden behoort.

Zelfredzaamheid behouden

Omdat we willen voorkomen dat u door de ziekenhuisopname achteruit gaat, bent u op de Geriatrie-unit overdag zoveel mogelijk uit bed. Dat betekent dat u overdag uw dagelijkse kleding draagt en rond koffietijd naar de huiskamer gaat. Daar kunt u de krant lezen, een spelletje doen of andere bezigheden oppakken. Ook lunchen we hier samen aan tafel. In de huiskamer zijn 's ochtends gastvrouwen aanwezig om te helpen.

Beweging

De Geriatrie-unit heeft een oefenruimte waar u met de fysiotherapeut oefeningen kunt doen. Hier staat ook een speciale hometrainer die u kunt gebruiken terwijl u filmbeelden van diverse fietsroutes voorbij ziet komen. Verder hebben wij een rollator die u ook kunt gebruiken als u een infuus nodig heeft. Met al deze hulpmiddelen motiveren wij u om in beweging te blijven. Dat is belangrijk omdat beweging uw conditie en spierkracht verbetert (waardoor u bijvoorbeeld minder risico loopt om te vallen). Beweging geeft bovendien ontspanning en een fit gevoel. 

Uw naaste

Als u onrustig bent of moeite heeft om te wennen, neem dan vertrouwde dingen van thuis mee (zoals een fotolijstje, klokje, boek of handwerk). Wat ook kan helpen, is dat uw naaste veel bij u kan zijn. Uw naaste is de hele dag welkom en kan ook ’s nachts blijven slapen. Wij betrekken de naasten altijd graag bij de zorg, omdat dit voor hen helpend kan zijn als het gaat om het voortzetten van de zorg in de thuissituatie.

Kwaliteit van leven

Bij oudere patiënten zijn niet alle onderzoeken of behandelingen gewenst of haalbaar. Er zijn vaak dillema’s die te maken hebben met kwaliteit van leven. Samen met u en uw naaste bespreken we wat mogelijk is. En wat u wilt en aankunt. In een familieoverleg informeren wij u en uw naaste zo goed mogelijk, zodat we echt samen beslissingen kunnen nemen.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.