Delen via , of Mail.

Voorbereiding op poliklinisch bezoek

Bij het maken van een afspraak op de polikliniek kijken wij zorgvuldig naar de termijn waarop dit kan. Dit is onder meer afhankelijk van uw klachten en van de beschikbaarheid van een arts met de juiste deskundigheid en ervaring. Natuurlijk houden wij waar mogelijk rekening met uw voorkeur voor een bepaalde datum of tijdstip.   

Betrouwbare afspraken

Wij plannen maximaal acht weken vooruit. Zo kunnen wij ons houden aan de met u gemaakte afspraak. Dit betekent het volgende voor u:

 • heeft u een volgende afspraak binnen acht weken? Dan kunt u deze afspraak direct inplannen bij de balie;
 • voor een vervolgafspraak na acht weken, nemen wij contact met u op (per post, e-mail of telefoon). 

Wat u meeneemt

Wilt u bij uw eerste polikliniekbezoek meenemen: 

 • uw zorgpas;
 • uw ziekenhuispasje (als u dat nog niet heeft, kunt u het laten aanmaken bij de receptie in de centrale hal)
 • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort en/of identiteitsbewijs).
 • een brief van de huisarts (als u deze heeft gekregen).  

Hoe u zich voorbereidt

Wij raden u aan het bezoek aan uw arts goed voor te bereiden. Hieronder geven wij u enkele tips: 

 • Zorg dat u weet met welke arts u een gesprek heeft.
 • Formuleer de klacht(en) waarmee u naar de arts gaat duidelijk, zorg dat u weet wat u wilt vertellen.
 • Bedenk welke vragen u wilt stellen.
 • Ga na welke zorgen u hebt en hoe u die onder woorden kunt brengen.
 • Maak voor uzelf duidelijk met welk concreet resultaat u uit het gesprek wilt komen.
 • Gebruikt u medicijnen, neem dan een overzicht hiervan (of de doosjes van de apotheek) mee.

Kijk ook eens op http://www.begineengoedgesprek.nl/patient/

Informatie van de arts

Van uw arts krijgt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • De diagnose.
 • Het onderzoek of de behandeling die de arts wil gaan doen.
 • Het doel van het onderzoek en/of de behandeling.
 • De gevolgen en de risico’s.
 • Eventuele alternatieven en risico’s daarvan.
 • Wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.
 • De medicijnen die u eventueel moet gebruiken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn.
 • Wat u eventueel zelf kunt doen aan de klachten.

Tijdens het gesprek met uw arts kunt u natuurlijk om meer uitleg vragen,  bijvoorbeeld: doet het onderzoek of de behandeling pijn? wat kan er uit het onderzoek komen? hoe voel ik me na afloop?

Toestemming voor uw behandeling

Als patiënt beslist u zélf of u het onderzoek of de behandeling wilt ondergaan. Belangrijk is dat de arts u goed informeert én dat u de arts goed informeert, zodat u een afgewogen besluit kunt nemen; dit noemen we 'informed consent'. Op onze website is informatie beschikbaar om u te kunnen helpen bij uw afwegingen. Ook kunnen we u in contact brengen met patiëntenverenigingen. Als u een beslissing heeft genomen, maakt u die kenbaar aan uw arts. U kunt voorafgaand aan de behandeling altijd terugkomen op een eerder genomen besluit.