Delen via , of LinkedIn of Mail.

Voorbereiding op poliklinisch bezoek

Bij het maken van een afspraak op de polikliniek kijken wij zorgvuldig naar de termijn waarop dit kan. Dit is onder meer afhankelijk van uw klachten en van de beschikbaarheid van een arts met de juiste deskundigheid en ervaring. Natuurlijk houden wij waar mogelijk rekening met uw voorkeur voor een bepaalde datum of tijdstip.   

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Betrouwbare afspraken

Wij plannen maximaal acht weken vooruit. Zo kunnen wij ons houden aan de met u gemaakte afspraak. Dit betekent het volgende voor u:

  • heeft u een volgende afspraak binnen acht weken? Dan kunt u deze afspraak direct inplannen bij de balie;
  • voor een vervolgafspraak na acht weken, nemen wij contact met u op (per post, e-mail of telefoon). 

Wat u meeneemt

Als u nog geen ziekenhuispas heeft (of de gegevens op uw ziekenhuispas zijn niet meer actueel), dan kunt u bij de receptie in de centrale hal een (nieuwe) ziekenhuispas laten maken. Neem daarvoor altijd een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort en/of identiteitsbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee.

Hoe u zich voorbereidt

Hieronder geven wij u enkele tips om uw ziekenhuisbezoek voor te bereiden: 

  • Een gesprek met de arts kan spannend voor u zijn. Neem daarom gerust een familielid of goede bekende mee.
  • Het kan helpen om vooraf op te schrijven wat uw wilt vertellen of vragen.
  • Neem de medicijnen die u gebruikt mee (liefst in de originele verpakking) of het medicatieoverzicht dat u kunt opvragen bij uw eigen apotheek); dit geldt ook voor medicijnen die u regelmatig neemt en die zonder recept verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld bij de drogist.   

Informatie van de arts

Samen met de arts neemt u een beslissing over wat er met u gaat gebeuren in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent, bijvoorbeeld over wat er met u aan de hand is, welke behandelingen of onderzoeken mogelijk zijn en met welke risico’s of bijwerkingen u te maken kunt krijgen.

Tijdens het gesprek met de arts kunt u natuurlijk om meer uitleg vragen,  bijvoorbeeld: doet het onderzoek of de behandeling pijn? wat kan er uit het onderzoek komen? hoe voel ik me na afloop? Kijk ook eens op http://www.begineengoedgesprek.nl/patient/

Toestemming voor uw behandeling

Als patiënt beslist u zélf of u het onderzoek of de behandeling wilt ondergaan. Belangrijk is dat de arts u goed informeert én dat u de arts goed informeert, zodat u een afgewogen besluit kunt nemen; dit noemen we 'informed consent'. Op onze website is informatie beschikbaar om u te kunnen helpen bij uw afwegingen. Ook kunnen we u in contact brengen met patiëntenverenigingen. Als u een beslissing heeft genomen, maakt u die kenbaar aan uw arts. U kunt voorafgaand aan de behandeling altijd terugkomen op een eerder genomen besluit.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.