Delen via , of LinkedIn of Mail.

Zorgpad voor de stervenden

Soms sterven mensen in het ziekenhuis. Ook in deze palliatieve fase proberen wij u bij te staan. Speciaal daarvoor is een Zorgpad voor de stervenden ontwikkeld. Hierin zijn alle stappen en afspraken in de zorg voor patiënten in de laatste levensfase vastgelegd. Er vinden dan geen belastende onderzoeken meer plaats, er is aandacht voor pijnbestrijding. Maar er is ook aandacht voor comfort, spiritualiteit, gesprekken en rituelen die passen bij afscheid nemen. De nazorg na het overlijden krijgt vorm in een jaarlijkse Gedenkdag voor nabestaanden.