Delen via , of LinkedIn of Mail.

Prikpaspoort

Patiënten met nierfalen krijgen een prikpaspoort. Dat is een handig kaartje met de waarschuwing: spaar de bloedvaten! Mensen met nierfalen hebben (of krijgen) namelijk een shunt in hun arm. Deze shunt is van levensbelang: het is hun toegangsweg voor de dialyse. Om die reden zijn dit de instructies voor de arm waar de shunt is of wordt aangebracht:

  • geen drukverband aanleggen of bloeddruk meten
  • inbrengen centraal veneuze katheter vermijden
  • venapuncties en infuus alleen in andere arm of handrug van de arm waar de shunt is of wordt aangebracht.