Delen via , of LinkedIn of Mail.

Informatieavond voor aanstaande ouders

Verloskunde organiseert - samen met kraamzorgcentra het Groene Kruis en Kraamzorg ISIS - om de twee maanden een informatieavond voor aanstaande ouders. Deze avonden zijn ook bedoeld voor zwangeren die van plan zijn om thuis te bevallen. Op de informatieavond geven een verloskundige en gynaecoloog informatie over zwangerschap en (thuis- of ziekenhuis)bevalling. De verpleegkundige vertelt iets over de gang van zaken op de verloskamers en de verpleegafdeling Verloskunde (kraamafdeling). De kraamverzorgende gaat in op de mogelijkheden die kraamzorg biedt. Tussendoor is gelegenheid om vragen te stellen.

Kijk in onze agenda voor de eerstvolgende informatieavond en online aanmelden.