Delen via , of LinkedIn of Mail.

Communicatie en informatie

Informatie

De Intensive Care is voor de contactpersoon van de patiënt 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Tijdens de bezoekmomenten informeert de IC-verpleegkundige de contactpersoon over de huidige situatie van de patiënt. Daarnaast worden met de contactpersoon en indien mogelijk samen met de patiënt zelf regelmatig gesprekken gevoerd door de intensivisten over het medisch beleid.

Als u zelf een afspraak wilt maken met een van de intensivisten dan kunt u dit regelen via de IC-verpleegkundige. De IC-verpleegkundige kan ook een afspraak voor u maken met Medisch Maatschappelijk Werk of de Geestelijke Verzorging.

Informed Consent

Voor bepaalde ingrepen wordt aan de patiënt, en wanneer dit niet mogelijk is aan de contactpersoon toestemming gevraagd en uitgelegd wat de mogelijke complicaties hiervan zijn. Dit is een wettelijke verplichting en welke ingrepen dit betreft ligt vast. Overigens zal de intensivist in acute situaties elke handeling uitvoeren die op dat moment noodzakelijk is. Lees voor meer informatie de folder  Informed Consent op de Intensive Care.

Behandelbeperkingen

In een gesprek met de contactpersoon en indien mogelijk met de patiënt zelf bespreekt de intensivist ook eventuele behandelbeperkingen, zoals het wel of niet reanimeren. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het digitale patiëntendossier.