Delen via , of LinkedIn of Mail.

Afspraak maken via e-mail

Voor het maken van een afspraak op de polikliniek Dermatologie kunt u bellen met tel. (050) 524 5860. U kunt uw afspraak ook digitaal maken: stuur een e-mail naar poliderma@mzh.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor algemene vragen.