Delen via , of LinkedIn of Mail.

Resultaten DSCA-registratie 2014

Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie. De chirurgen van het Martini Ziekenhuis registreren hun verrichtingen in de landelijke database van de stichting DICA, een registratiesysteem waarin de kwaliteit van (oncologische) operaties wordt vastgelegd. Deze gegevens zijn voor de ziekenhuizen beschikbaar, maar worden niet standaard gepubliceerd. Het Martini Ziekenhuis kiest ervoor om, net als de andere Santeon ziekenhuizen, deze prestaties te publiceren. Daarnaast vergelijken de Santeon ziekenhuizen de prestaties met elkaar om van de uitkomsten te leren en daarmee de zorg te verbeteren.

De resultaten van 2014 voor darmkankeroperaties (DSCA-registratie) zijn nu beschikbaar. Deze hebben wij meteen inzichtelijk gemaakt. Hieronder ziet u de grafiek die aangeeft wat het percentage complicaties is na verwijdering van dikkedarmkanker in de afgelopen 5 jaar. U ziet de resultaten van het Martini Ziekenhuis (paarse lijn) het gemiddeld van alle Santeon ziekenhuizen (stippellijn) en het landelijk gemiddelde (blauwe lijn). Bij deze analyse wordt rekening gehouden met het zogenoemde betrouwbaarheidsinterval (dit zijn de verticale strepen), dat aangeeft hoeveel natuurlijke variatie in de uitkomst van het ziekenhuis kan zitten. U ziet een duidelijke afname van het aantal complicaties in de afgelopen jaren. Voorbeelden van complicaties na verwijdering van dikkedarm- of rectumkanker zijn wondinfecties, naadlekkages na verwijdering van een deel van de darm en heroperaties. De Santeon ziekenhuizen vergelijken deze uitkomsten met elkaar om van elkaar te leren.

In het Martini Ziekenhuis is er een dalende trend. De schijnbaar hogere percentages komen doordat we in het Martini Ziekenhuis heel nauwkeurig registreren en ook de kleine complicaties zonder gevolgen meegeteld zijn. De percentages complicaties vallen nog steeds binnen de bandbreedte van normaal. Wanneer je alleen zou kijken naar de belangrijke, ernstige complicaties, dan zijn de percentages precies gelijk aan die van de andere Santeon ziekenhuizen.

Kijk voor meer informatie over de resultaten van darmkankeroperaties op Zorg voor Uitkomst.

Disclaimer 16-04-2015
Op de DSCA uitkomsten over 2014 van het Martini Ziekenhuis is de dataverificatie nog niet afgerond.
Naar verwachting wordt de dataverificatie door DICA afgerond voor 01-07-2015.