Delen via , of LinkedIn of Mail.

Over Zorg voor Uitkomst

Het Santeon programma Zorg voor Uitkomst richt zich op het meetbaar en transparant maken van de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker. Door inzicht te creëren in uitkomsten van zorg en onderzoek te doen naar oorzaken van verschillen, krijgen medisch specialisten handvatten om de kwaliteit van de medische zorg steeds te verbeteren.

Het geeft patiënten en alle andere belanghebbenden inzicht in verschillen in uitkomst tussen behandelingen en tussen ziekenhuizen. Daarnaast is het doel om onnodige en tijdrovende registraties te beperken door focus aan te brengen in de kwaliteitsindicatoren die worden uitgevraagd, zodat zorgverleners die tijd kunnen besteden aan de behandeling van patiënten. 

Met deze doelen voor ogen zijn indicatoren-sets ontwikkeld, gericht op het behandelresultaat van longkanker, prostaatkanker, borstkanker en darmkanker.

Deze zijn gepubliceerd in het Santeon uitkomstenboek 2014

Kijk voor  meer informatie op http://www.zorgvooruitkomst.nl