Delen via , of LinkedIn of Mail.

Privacyverklaring zorgnota

Ziekenhuizen zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verplicht om gespecificeerde informatie op de factuur (die naar de zorgverzekeraar of naar u als patiënt gaat) te vermelden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het soort onderzoeken, het aantal verpleegdagen, de operatieve verrichtingen en het gebruik van bepaalde soorten medicatie. Met dit besluit wil de NZa de zichtbaarheid van de geleverde (on)verzekerde zorg vergroten en betere controle mogelijk maken.  

Als u vindt dat de gespecificeerde informatie op de factuur uw privacy schendt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen en toesturen aan het Martini Ziekenhuis. Wij zorgen er dan voor dat de verklaring in het bezit komt van uw zorgverzekeraar. Zo kunnen wij als ziekenhuis rechtmatig voorkomen dat gespecificeerde informatie over zorgactiviteiten op uw factuur wordt vermeld. Wij blijven echter verplicht om de diagnose en productomschrijving op de factuur te vermelden. Deze informatie kan óók privacygevoelige gegevens bevatten, bijvoorbeeld Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening. Wij adviseren u daarom altijd zorgvuldig om te gaan met de ziekenhuisfactuur en de inlogcodes van Mijn Omgeving op de website van uw zorgverzekeraar.

Belangrijk! De privacyverklaring geldt alleen voor de zorgactiviteiten die vallen onder het behandeltraject dat u op de verklaring heeft ingevuld. Voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme is het nodig dat u een nieuwe privacyverklaring invult.

U vindt hier de privacyverklaring. Als u onder behandeling bent van de afdeling Psychiatrie of Medische  Psychologie, maak dan gebruik van de GGZ-privacyverklaring.

Stuur de verklaring ondertekend terug naar:

Martini Ziekenhuis
Afdeling Zorgregistratie & Facturatie
Postbus 30033
9700 RM GRONINGEN.

U kunt de ondertekende verklaring ook scannen en via de e-mail sturen naar zorgkosten@mzh.nl