Sportmedische onderzoeken (keuring)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Onderzoek om inzicht te krijgen hoe u het beste kunt sporten/bewegen.

Onze kwaliteit

  • Ervaren sportartsen
  • Nieuwste apparatuur
  • Snelle doorverwijzing naar ander specialisme mogelijk

Sportmedische keuring

U kunt bij het Martini Sportmedisch Centrum zonder verwijzing terecht voor een sportmedisch onderzoek. Met dit onderzoek door een sportarts krijgt u inzicht in uw mogelijkheden en advies over hoe u het beste kunt sporten en/of bewegen. Voor sommige sporten of sporters is een sportmedische keuring verplicht

Juiste keuze voor u
Er zijn verschillende sportmedische onderzoeken. Om te bepalen wat de juiste keuze is voor u, kunt u eenvoudig met  de onderstaande vragen bepalen:

Bent u ouder of jonger dan 35 jaar?

Jonger, dan kunt u kiezen voor het basis sportmedisch onderzoek
  Sport u zeven uur per week (of meer) of wilt u dit gaan doen? Of heeft u meerdere of steeds terugkerende problemen?
Dan kunt u kiezen voor het Basis Plus sportmedisch onderzoek.
  Ouder, dan maakt een inspanningstest onderdeel uit van uw onderzoek en kiest u voor een groot sportmedisch onderzoek
Traint u met een hartslagmeter (met of zonder zuurstofmeting) of wilt u specifieker gaan trainen? Ja, dan kiest u voor een groot sportmedisch onderzoek met Ademgasanalyse
  Nee, dan is een groot sportmedisch onderzoek zonder ademgasmeting voor u voldoende.
Heeft u klachten tijdens of na bewegen/sporten? Ja, maak dan eerst een afspraak met uw eigen huisarts. Deze kan u eventueel verwijzen naar het Martini Sportmedisch Centrum voor een consult.


Voor sommige opleidingen, banen en sporten is een sportmedische keuring verplicht. Hiervoor biedt het centrum een specifieke verplichte sportmedische onderzoeken met certificaat (klein en verplicht sportmedisch onderzoek).

Maak een afspraak
Als u heeft bepaald wat de beste keuze voor u is, neem dan contact op met het secretariaat voor een afspraak. Als u vanwege klachten tijdens of na het sporten bent verwezen door uw huisarts, geef dit dan duidelijk aan.

Informatie over specifieke onderzoeken
Meer informatie over de specifieke sportmedische keuringen vindt u via de specifieke tabs. Of in de brochure die u kunt downloaden vanuit het rechter keuzemenu.

Basis sportmedisch onderzoek

Voorbereiding

Het basis sportmedisch onderzoek is voor u geschikt als u zonder of met weinig problemen matig tot intensief sport. Het onderzoek is ook geschikt voor jeugdsporters of als u een verplicht sportmedisch onderzoek moet ondergaan (bijv. bij KNWU). Het onderzoek duurt 30 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken. 

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering. Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het basis sportmedisch onderzoek bedragen 109 euro.

Kosten

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek (o.a. intern en orthopedisch) en wordt uw lengte, gewicht en vetpercentage vastgelegd. Bij specifiek verplichte onderzoeken volgt een hartfilmpje (KNWU). Tenslotte volgt een adviesgesprek.

Basis plus sportmedisch onderzoek

Voorbereiding

Het basis plus sportmedisch onderzoek is voor u geschikt als u intensief sport of wilt gaan sporten en individueel voorgelicht wilt worden op basis van uitgebreid sportmedisch onderzoek. Ook als u last heeft van meerdere of terugkerende problemen is dit een gepast onderzoek. Ten slotte kunt u onderzocht worden in het kader van een verplicht sportmedisch onderzoek voor een bepaalde sporttak. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering.  Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het basis plus sportmedisch onderzoek bedragen 142 euro.

Onderzoek 

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgen een algemeen intern onderzoek en een specifiek orthopedisch lichamelijk onderzoek. Lengte, gewicht en vetpercentage worden vastgelegd. Vervolgens onderzoekt de specialist uw bloed, urine, longfunctie en maakt hij of zij een hartfilmpje (ECG). Tenslotte volgt een adviesgesprek aan de hand van de bevindingen.

Groot sportmedisch onderzoek

Voorbereiding

Het groot sportmedisch onderzoek is geschikt als u een beeld wilt krijgen van uw conditie of bij inspanningsgebonden klachten. Ook als u intensief sport, ouder bent dan 40 jaar of na een jarenlange periode van inactiviteit weer met sporten wilt beginnen is het verstandig om u sportmedisch te laten onderzoeken met een inspanningtest. Het onderzoek duurt 60 tot 75 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering.  Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het groot sportmedisch onderzoek bedragen 200 euro.

Onderzoek

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgen een algemeen intern lichamelijk onderzoek en een specifiek orthopedisch onderzoek. Lengte, gewicht en vetpercentage worden vastgelegd. Vervolgens worden bloed, urine en longfunctie onderzocht. Tenslotte neemt de arts een inspanningstest bij u af op de fiets of loopband, inclusief rust en inspannings ECG (hartfilmpje). Het onderzoek is uit te breiden met een ademgasanalyse (zie groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse).

Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse (VO2max test)

Voorbereiding

Het groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse is geschikt als u een uitgebreid en compleet beeld wilt krijgen van uw fysieke toestand. Het is gericht op preventie, verantwoord sporten en prestatieverbetering. Dit is het meest gepaste onderzoek als u in voorbereiding bent voor een marathon, triathlon, toertocht of wielerwedstrijd. Zowel recreatieve sporters als topsporters worden begeleid. Tenslotte kan de ademgasanalyse waardevolle inzichten geven over uw belastbaarheid, bijvoorbeeld in het geval van een chronische aandoening. Het onderzoek duurt ongeveer 90 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering.  Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse bedragen 229 euro.

Onderzoek

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgen een algemeen intern lichamelijk onderzoek en een specifiek orthopedisch onderzoek. Uw lengte, gewicht en vetpercentage worden vastgelegd. Vervolgens worden bloed, urine en de longfunctie onderzocht. De sportarts maakt een hartfilmpje in rust (ECG). Tenslotte neemt de arts een maximale inspanningstest bij u af op de fiets of de loopband, waarbij het ECG wordt gecontroleerd en de zuurstofopnamecapaciteit (VO2max) door ademgasanalyse wordt gemeten. Aan de hand van de bevindingen wordt u uitgebreid geadviseerd over de lichamelijk belastbaarheid, mogelijkheden in training en eventuele risico’s.